Sunday , October 22 2017

Втора онлајн емисија „ Студентите на медицина и ромските соседи“( Video)

Втора онлајн емисија „ Студентите на медицина и ромските соседи“

 

 

 

Chitingen li akava?

Agorutni konferencia tari „Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“

Agorutni konferencia tari „Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“ Ko nakhlo paraskin ko …

Промоција на проектот Вработување на млади Роми

Центарот за економски анализи – ЦЕА Скопје во соработка со организациите Сумнал, Светла Иднина и …