Thursday , April 27 2017

Рома Индекс број 3

Roma_index_3

Chitingen li akava?

IRU Manifesto

Pativalen I Internacionalno Romani Unia – IRU sar majbari aktivno internacionalno Romani organizacia, ko avipa …

Ораторските настапи на тема: „РОМСКИОТ НАРОД – МИНАТОСТ, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА

Ораторските настапи на тема: „РОМСКИОТ НАРОД – МИНАТОСТ, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА“ ќе опфатат актуелни и релевантни …