Tuesday , October 24 2017

1 Maj skara, daripe, ja nadzanibe soj o značaj taro odova dive

Erati ko Skopje šaj dikenape sine nekobor segmentija taro utsavalipe (slaviba) 1 maj nekobor manuša ko izletija ko čajra, nekobor olendar khere darandile te iklon avrijal sebepi i situacija ki Makedonija. Nekoj khere utsavalinela muzika skara sekade.

E akana pučajamen dali ki generala dzanena soj odova 1 ma,j ki anketa kerdi ki Amerika sar minsal pobuter dizutne khere bešena akava dive sar ko sasto sumnal, numa nadzanena i bidzukoskiri resarin nesave vakerena kaj akava bidzuko ačilo taro SSSR thaj komunistikane phuvja thaj Kuba kaj nasinelen nisavo sajdibe e bukjarnen. But hari dzene dzanena kaj tari Amerika si kerdi inicijativa baši bukjarne nijamija kote so palo odova buvleste ko Sumnal sajdinena odova.

Pobuter diken ko link soj i resarin e 1 majeskiri sar adzilo te utsavalinelpe sar dive baši bukjarnipe.

http://24vakti.mk/%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%be%d1%88%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b5-1-%d0%bc%d0%b0%d1%98/

Ki Makedonija jekajek agjar isijamen problemi odoleja soj o dzandipe taro akava dive ulavdo skarake ko čajra thaj muzika hajbe pibe.

Ko link ka drabaren kaj ko 19 zamani ko agor nesave berša širinelape i teza taro socijalistikani ideja kote so o bukjarne rodena ple nijamija pobuter bizo te dzane ko lengere sajbije. Ki Amerika kerelape sine 10 dzi 16 arija buti ko 24vakti kote so maksimanlo sine istelmarkerde o bukjarno than. Adava sebepi korkori  bukjarne rodingje te ovel 8 arija buti ko 24vakti te šaj ovelalen vakti baši sojba thaj zabava kote so te adzol e masekosoro pokiniba jekajek salde te keren pohari arija buti.

Palo nekobor beršengoro mariba baši bukjarne nijamija ko 1884 oficijalno dobinena akava thaj od tegani nakari utsavainelape akava dive 1maj sar dive baši buti.

Te iranamen ki Makedonija thaj o Roma, ola gndinena kaj akava dive adzilo sar tradicija angleder 2 maj te iklolpe ko čajra, vodno, livade, skaraja phiriba, o terne eskurzije itn  palo kanuni baši bidzukija ko 2007 adzilo salde 1 maj te ovel themutno bidzuko.

Koga sijem ko kotor taro Bukjrane nijamija o Roma ko akava dive na kerena but dikiba ko odova kotor soske gndipaja kaj nae potreba  te dike kobor o Roma kerena buti ki Makedonija savi stavka tari bibukjarnipe isi ja pa savi strategija isi te kerelpe te bajrarelpe odova nivelo. Nijek Rom na pučelape dali akava dive mange pošukar te bešav kere ko čajra hajba piba ja te iklovav te rodav mle bukjarne nijamija.

Sakova berš o sindikatija ki Makedonija ikerena sansaralo marš rodibaja pobare bukjarne nijamija  but hari dzene lena than ko akala protestija a si Roma.

Akava sikavela kaj o Roma si  ko bukja, naelen potreba te roden javer bukjarno nijami thaj si lenge sa o bukja shukar

Bistergjape kaj oficijalno statistike ki Makedonija vakerena kaj o Roma si ko najteluno nivelo taro bukjarne thana  sar ko privatno sektor agjar thaj ko themutno, But hari roma isilen registrime legalna biznisija, pobuter Roma kerena buti ki siva ekonomija koleja salde kerena buti dzivdipaske na avutnibaske .

Ko sa o dokumentija baši o Roma so kerenape sar analize, publikacije , rodiba , vakerena kaj o Roma isilen diskriminacija ko arakhiba buti, stereotipi ki buti, kerena o najtelune bukjarme thana thaj but pareste arakena buti.

Akava na delali lafi delinipe kote so dzaneja kaj ki Them ki sakoja rig isitut pharipa bukjake, akava dive koristinejale skaraja pibaja phiribaja hardzibaja love dzikote palo odova palem roveja nae buti, našti arakava buti e romen namangena ki buti thaj javera fraze asavke karaktereja.

Nego te vazde tiro hango te rode tlo bukjarno nijami te vakerekaj nae tut buti thaj kaj isiti potreba taro proces sar soj javeren ki Makedonija.

Dzi koga trebno nekoj te sikavelamen te roda amare nijamija, ko sa o sfere taro dzivdipe pa dzi akaja oblast bukjarnipe kote specijalizirino isi akciono plani sar šaj o Roma te integririnenpe truhjal o programe sar strategija baši bukjarnipe ki Makedonija.

Ake i agorutni startegija so vakerea ko delo bukjarnipe ki Makedonija  preporake thaj save programe planirinelape te kerenpe kote so astarela than ko strategija 2014 -2020  kote so prifatinela i radzi te realizirinela ko akava periodi thaj isijame koordinatori so tribul te realizirinela.

Diken taro Riga 45- 55 tari startegija 2014-2020 ko kotor Bukjarnipe mečinen ko link..

Strategija na Romi 2014-2012 na RM

Ko akava dokumenti šaj dikena kaj o Roma silen najteluno procenti bizo buti thaj kaj rodelape čhani te arakelpe buti lenge trujal turli programe. Ko akava momenti najaktuelno si i obuka baši o Roma te keren buti ja pretprimništvo  romane dzuvljake  sar thaj baši terne Roma kote so finasirimo tari Eu ko razvoj taro bukjaripe ko Roma, numa akala merke si kratkoročna kote so na anena sekundarno buti kote so ko akava momenti vajani e romenge.

Dzikote o 1 maj kerajale skaraja hajbaja pibaja , ana te maramen amare bukjarne nijamenge o Roma pana but berša ka ačhoven salde ko rojbe  sekova dive baši jazija kaj sijan Rom, dzikote javera nacije dzana angle.

 

Mlo komentari

Sali Memed

 

 

Chitingen li akava?

Vavilonakiri kula

E Vavilonakiri  kula trujal i Biblija sa thamarin taro Noeskere potomcija kola so shurukergje te …

Autokratija jali Demokratija ?

Anglo savo alusaribe si mukle o dizutne tari komuna Shuto Orizari? So ikerela adaja turlija …