Saturday , June 24 2017

Avdije diken ramazaneskiri programa ko 24vakti neve dersija, iljahije, islamska serija live stream taro dzamije

 Diken avdije nevi programa o 24vakti.mk  barvarela sekova dive neve islamsko -ramazaneskiri programa
Avdije ka diken Dersi taro Ali Berat ki Tema: So shaj keraja ko Ramazansko posti soj o posti kaske postnija……, neve iljahie, islamsko serije live stream taro dzamije ko Skopje…..

 

Chitingen li akava?

MTSP: I Ministerka Carovska na bisterga e Romen telo Kale!!!

Ko havlaribe taro Ministeriumi , i ministerka baši trudi thaj socijalno politika Mila Carovska na …

Havlaribe taro khedipe ROMA S.O.S!!!

Khedipe ROMA S.O.S finansisko podrška e kancalarijake taro UNICEF-Skopje, avdie ikerga nastan baši promocija e …