Monday , August 21 2017

Avdije diken ramazaneskiri programa ko 24vakti neve dersija, iljahije, islamska serija live stream taro dzamije

 Diken avdije nevi programa o 24vakti.mk  barvarela sekova dive neve islamsko -ramazaneskiri programa
Avdije ka diken Dersi taro Ali Berat ki Tema: So shaj keraja ko Ramazansko posti soj o posti kaske postnija……, neve iljahie, islamsko serije live stream taro dzamije ko Skopje…..

 

Chitingen li akava?

Reknostrukcija e šaktenge,  avtobusija pale ukljena samo dzi ko pandlipe thaj žito luks ki Šutka!!!(VIDEO)

Palo agorkerdi atmsfersko kanalizacija ko sig vakti, iklile o avga problemija olatar. Batinge o šakte …

Britansko ambasada dela bi parengoro magistarska studie bašo Roma!!!

O ministri bizo resor, kova tano baši implementacija e nacionalno strategijake e Romenge, Samka Ibraimoski, …