Tuesday , January 17 2017

Avdije diken ramazaneskiri programa ko 24vakti neve dersija, iljahije, islamska serija live stream taro dzamije

 Diken avdije nevi programa o 24vakti.mk  barvarela sekova dive neve islamsko -ramazaneskiri programa
Avdije ka diken Dersi taro Ali Berat ki Tema: So shaj keraja ko Ramazansko posti soj o posti kaske postnija……, neve iljahie, islamsko serije live stream taro dzamije ko Skopje…..

 

Chitingen li akava?

-22 digrija šudro evend jali naglo sudripa ka izdrzina li ko akala uslovija?

So sa sine ki mk ko 2016 berš tikno posetibe Ko 2016 berš i Makedonija …

Peticija taro dizutne dzi JSP : Te iranelpe i themutni linija 19ka thaj 9 ka! ( Video)

Bizi anglohavljarin o JSP taro nevo berš čhinavgja e buseskere linie taro 19 thaj 9 …