Saturday , June 24 2017

10 khera ko Vranje thaj ki Vranjsko banja ka dobinen nevo dikibe !!!

Ko Vranje thaj ki Vranjsko banja taro 12 juni šhurakerge o keriba buti baši rekonstrukcija taro 10 objektija. Akava proekti kerela le o UNDP thaj YURom.central, kote so o donacije resarene bašo samo jek objekti si 2000 dolarija.

Pravo ko akava proekti isilen sa o socijalna ranime familije, akava proekti ka produžingol thaj ka bajrol taro mart 2018 berš pobuter numeroncar taro familije thaj objektija

pobuter ko video vakerela o Dejan Bajramovič dizjakoro sovetniko ko Vranje

izvor: romaworld.rs

Chitingen li akava?

Dostapno thaj kvalitetno educiribe e Romenge ki Srbija!!!

Državno sekretari ko Ministeriumi bašo prosveta nauke thaj tehnološko razvoj Anamarija Viček thaj i direktorka …

Apel baši ošteta bašo kontanimirime ko kampija taro ON ko Kosovo!!!

Europakere thaj Kosovska organizacije kola kerena buti e Romane pučibaja, bičalge lil dzi ko generalno …