Thursday , August 24 2017

10 khera ko Vranje thaj ki Vranjsko banja ka dobinen nevo dikibe !!!

Ko Vranje thaj ki Vranjsko banja taro 12 juni šhurakerge o keriba buti baši rekonstrukcija taro 10 objektija. Akava proekti kerela le o UNDP thaj YURom.central, kote so o donacije resarene bašo samo jek objekti si 2000 dolarija.

Pravo ko akava proekti isilen sa o socijalna ranime familije, akava proekti ka produžingol thaj ka bajrol taro mart 2018 berš pobuter numeroncar taro familije thaj objektija

pobuter ko video vakerela o Dejan Bajramovič dizjakoro sovetniko ko Vranje

izvor: romaworld.rs

Chitingen li akava?

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa …

Roma taro Vidin Bugarija iklile mujal o „mrzibe thaj bilačhipe“!!

Facebook grupa anavkerdi „Anglunipe“ taro Romane manuša, iklile te marširinen dzi ko spomeniko taro Vasil …