Thursday , September 21 2017

Taro avdie ko dikibe o Alusaribaskoro spisako bašo lokalna alusariba!!!

Taro avdie ko dikibe o Alusaribaskoro spisako bašo lokalna alusariba. O dizutne dzi ko 9to septemvri šaj te muken rodibe bašo hramovibe, pheribe jali brišibe e podatkenge. Ko spisako tane hramome 1.816.127 dizutne, ko materijali muklo dzi ko Zavod baši statistika, e podatkenge dobime taro MVR, nane ažuririme podatke taro 11.346 personija, majbaro kotor olendar nanelen adrese dzivdibaskere thaj otpusti taro državjanstvo.

Raštrakiri alusaribaskiri komisija palo rodibe thaj prijavibe e dizutnenge valjanela te rešinenlen ko roko taro 24 arija.

I komisija ko roko taro 5 dive palo agorkeribe e javno dikibaskoro, o alusaribaskoro spisako mukela le dzi ko politikane partije. Taro majučho alusaribaskoro teni barabar ažuriribaja e spisokoske ka phanden o than bašo zabeleške.

Avdie tano o roko bašo khedibe vas hramoviba (potpisija) ki lista taro  nezavisna kandidatija bašo sovetnikija thaj gradonačalnikija, so ka ovel dzi ko 4 to septemvri. Politikane partie pumare lista bašo kandidatija valjanena te muken dzi ko 9 to septemvri. Alusaribaskiri kampanja šhurakerela ko 25to septemvri, a agorkerela ko 13to oktomvri ki ekvaš i rat.

Lokalna alusariba ka ikerene pe ko 15to oktomvri, a eventualno dujto krugo šaj ovela 29to oktomvri.

Chitingen li akava?

Hazeri tane o numerija ko liste kolencar ka oven obeležime o duj majbare partije ki Makedonija.

Avdie ikergape i ždrepka ki Raštrakiri Alusaribaskiri Komisija thaj diklape o redosled e partienge bašo …

Udjarelamen peribe e temperaturake bašo 10 dzi ko 12 digrija!!!

Peribe e temperaturake udjarelape ko anglune divesa, kola so šaj hulen taro 10 dzi ko …