Tuesday , August 22 2017

-22 digrija šudro evend jali naglo sudripa ka izdrzina li ko akala uslovija?

So sa sine ki mk ko 2016 berš tikno posetibe

Ko 2016 berš i Makedonija sine ko but bare bibahencar kote so pošmingje o bare bršima uzal o bršima I makedonija dodzakergja te dikhel thaj jek MICROBURST Iskreno vakerdo thaj Amari redakcija sinela o prvo video andre ko akava sumnaleskoro Fenomeni – VIDEO

Ko akala poplave sine thaj mule manuša . Pali akaja bibah kote so taro poplave sine thaj mule manuša

 

Isto agjaare sineamen thaj tinaniba e phuvjakoro pobuter taro 15 puti kote so sine taro 2 dzi ko 5,5 digrija akava tinanebe baši bari bah na sine mule manuša numa sine pobuter uništime khera thaj zgrade. – VIDEO

Akana avela o iv o šudro  dzi ko  -22 ka avel li akala slike ki mk amaro dikhiba

Chitingen li akava?

2to puti rekonstruirinelape o drom „Indira Gandi”, o dzijani pukinela o greške e javerengere!!! (Video)

2to puti rekonstruirinelape o drom „Indira Gandi“, o dzijani pukinela o greške e javerengere!!! Ko …

Ko doktori šaj dikentumen samo lično kartaja, na valjanena plava kartonija!!!

O Ministeri bašo sastipe Taravari havlarga dzi ko agor e beršeske kaj ka rešinelpe o …