Tuesday , October 24 2017

Kompirija bašo pošukar WI FI !!!

 

O kompirija tane but šukar zorakeribaske o WI FI signali,akava pretpostajbe tano potvrdimo tari rig e inžinierenge taro Čhikago kova ispitujnge akava šajdipe bašo zorakeribe o WI FI signali ko let Boeing avioni.

O kompirija ikerena importantno količina  pani koja dela arka ko apsorbiribe thaj šhiribe radio signalenge bizo sprovodlivost so kerela len protektirime baši avionsko navigacija.

Numa osven o kompiri postojnena thaj 15 javera vrste taro zelenčuk kola šaj te koristinenpe baši isto namena , a i idnina tari avutni energija sekova dive anela iznenaduvanja

Chitingen li akava?

Dali valjanela te pheren o telefoni  preka ki sasti rakj?

  O baterije taro telefonija pobuter na ikerena dzi ko agor taro dive, a obično …

So šaj te udjarelpe taro nevo Galaxy 9?

Taro Samsung udjarelape te prezentirinel nevo prodolženie tari S serija numeroja 9, a prema ko …