Thursday , August 24 2017

Brkime si 40 Roma tari Bugarija, kola so “okupiringe“ o Rodopsko gav!!!

Uspeinge te kheden 110 vas hramoviba o dizutne taro Pčelarevo sar peticija, sine dende ko lokalno gradonačalniko taro Černočene.

Pala ko aktivnostija kola so kergelen o po phure dizutne lende si merke thaj o Roma si brkime taro adava “okupirimo” regioni havlarela 24 rodopi.com.

“ avgo sine duj murša kola kerena sine buti ko kompanie e šhumakere bašo ekstrakcija taro kašta, selibaja thaj kirijaja ko agor kotor taro gav.

Palo adava resle lengere kherutne da, a palo odova čak javera familije da, taro jek puti ule pobuter taro 40 manuša. Šhurakerge te len adala thana thaj te namestinen pe dzivdipaske ate, pobuter olendar na kerena sine buti, o dizutne taro adava gav darana sine kaj o Roma šaj te napadinen lengere khera, lengere nive sar soj I ko javera thana kote so isi masa pobuter taro Roma, adaleske amen kergem peticija “liparge o dizutne taro Pčelarevo.

Ola vakerge kaj ko palune da berša avena sine dizutne te keren sezonsko buti tari Romani populacija, numa osvem tikne čhoriba taro bavče olengere, na sine javera napadija upral o imotija thaj kera.

Chitingen li akava?

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa …

Roma taro Vidin Bugarija iklile mujal o „mrzibe thaj bilačhipe“!!

Facebook grupa anavkerdi „Anglunipe“ taro Romane manuša, iklile te marširinen dzi ko spomeniko taro Vasil …