Monday , March 27 2017

Analiza “Slikata za Romite vo Makedonskite mediumi “

Video tari promocija tari analiza savi sosi avgo ki Makedonija taro asavko karakter kote so sikavela i silika sar sikavena o makedonska mediumija bashi o Roma .. ko video ka diken celo promocija sar thaj trkalezna masa, numa thaj pres konferencija makedonska mediumencar..

Chitingen li akava?

Отворени се телефонски броеви за донации за помош и придонес во изградбата на нова детска градинка во општина Шуто Оризари.

Отворени се телефонски броеви за донации за помош и придонес во изградбата на нова детска …

Ромите од Кочани ќе се обучуваат за отворање сопствен бизнис

Појдувајќи од фактот дека Ромите се ранлива група која што живее во ризик од социјално …