Saturday , April 29 2017

Arakli tehnologija bašo baterije ka trajnen najhari 400 berš

Najbari frustracija bašo uredija tani adaja so o baterije trajnena but hari. Motivirime o naučnikija tari akaja buti taro univerziteti UC IRVINE ,resle dži ko revolucionerno arakibe kova isile šajdipe te trajneel i baterja pobaro vakti thaj te shaj ovel la pobuter periba.

Ola arakle so našti te ruminel i baterija 400 berš najhari ,bizo te našavel oj po kapaciteti . Adava na znacinela kaj kozom pobuter perajala la odobor ka ikerel ,nego deka nae te rumingop but sigate.

tehnologija

 

 

Chitingen li akava?

Aplikacija Letz.do.

Jek kurko pala ko lansiribe e aplikacijake bashi produktivnost Letz.do. timi objavinga kratko intergrafik statistika …

O APPLE dizajniringa thaj prezentiringja amenge pe neve uredija

Nastanija kola so Apple prestavinela amenge, leskoro hardveri tano interesno sarinenge. Kompanije so lengere uredija …