Monday , August 21 2017

Arakli tehnologija bašo baterije ka trajnen najhari 400 berš

Najbari frustracija bašo uredija tani adaja so o baterije trajnena but hari. Motivirime o naučnikija tari akaja buti taro univerziteti UC IRVINE ,resle dži ko revolucionerno arakibe kova isile šajdipe te trajneel i baterja pobaro vakti thaj te shaj ovel la pobuter periba.

Ola arakle so našti te ruminel i baterija 400 berš najhari ,bizo te našavel oj po kapaciteti . Adava na znacinela kaj kozom pobuter perajala la odobor ka ikerel ,nego deka nae te rumingop but sigate.

tehnologija

 

 

Chitingen li akava?

Iphone 8 skenereja ko paluno kotor !!!

I ako ko pobaro prognozirinelape sine kaj o Apple ka resel ko vakti te usovršinel …

O svetlo taro mobilno, smetinela e gogake!!!

Majbaro problemi tano e rakjakoro surfibe,kova isile vlijanibe upral i buti e hormoneskiri „melatonin“. Keda …