Saturday , June 24 2017

Arakli tehnologija bašo baterije ka trajnen najhari 400 berš

Najbari frustracija bašo uredija tani adaja so o baterije trajnena but hari. Motivirime o naučnikija tari akaja buti taro univerziteti UC IRVINE ,resle dži ko revolucionerno arakibe kova isile šajdipe te trajneel i baterja pobaro vakti thaj te shaj ovel la pobuter periba.

Ola arakle so našti te ruminel i baterija 400 berš najhari ,bizo te našavel oj po kapaciteti . Adava na znacinela kaj kozom pobuter perajala la odobor ka ikerel ,nego deka nae te rumingop but sigate.

tehnologija

 

 

Chitingen li akava?

Kompirija bašo pošukar WI FI !!!

  O kompirija tane but šukar zorakeribaske o WI FI signali,akava pretpostajbe tano potvrdimo tari …

Dad kova sa ka kerel pe čhajake te ovel bahtali !!!

Koga kerelape lafi bašo proektija baši sikljovni nesave jerije ka keren sa, ka den sa …