Tuesday , August 22 2017

Avdije ka diken ko www.24vakti.mk taro 19:30- 22:00 RamazaneskirI Programa

Ka diken Ramazaneskiri programa ka diken ko 24vakti.mk..

Programa 06 06 2016

Chitingen li akava?

Reknostrukcija e šaktenge,  avtobusija pale ukljena samo dzi ko pandlipe thaj žito luks ki Šutka!!!(VIDEO)

Palo agorkerdi atmsfersko kanalizacija ko sig vakti, iklile o avga problemija olatar. Batinge o šakte …

Britansko ambasada dela bi parengoro magistarska studie bašo Roma!!!

O ministri bizo resor, kova tano baši implementacija e nacionalno strategijake e Romenge, Samka Ibraimoski, …