Tuesday , January 17 2017

Avdije ka diken ko www.24vakti.mk taro 19:30- 22:00 RamazaneskirI Programa

Ka diken Ramazaneskiri programa ka diken ko 24vakti.mk..

Programa 06 06 2016

Chitingen li akava?

-22 digrija šudro evend jali naglo sudripa ka izdrzina li ko akala uslovija?

So sa sine ki mk ko 2016 berš tikno posetibe Ko 2016 berš i Makedonija …

Peticija taro dizutne dzi JSP : Te iranelpe i themutni linija 19ka thaj 9 ka! ( Video)

Bizi anglohavljarin o JSP taro nevo berš čhinavgja e buseskere linie taro 19 thaj 9 …