Thursday , April 27 2017

2

Chitingen li akava?

Здруженијата на маргинализираните заедници бараат примена на Стратегија за сексуално и репродуктивно здравје и права 2010 -2020

Владата на Република Македонија и надлежните министерства не презедоа конкретни активности за да го унапредат …

Kurko baši imunizacija: Ko Šuto Orizari upreder 85% čhave vakcinirime

Taro 24 april- 30 april ki Europa si kurko baši Imunizacija kote so ko agorutno …