Monday , May 29 2017

20170105_105301_005

Chitingen li akava?

Промоција на анализа: Влијанието на националните политики врз инклузијата на Ромите

„Влијанието на националните политики врз инклузијата на Ромите“ e насловот на анализата што ќе ја …

Roma kerena buti Mercedeseja ki Bugarija !!!

  Retko šaj dikaja asavko keribe buti, o Roma ki Bugarija kerena peske pi buti …