Monday , February 27 2017

Eurorom

8000 жени во репродуктивен период од Шуто Оризари многу од нив сеуште немаат матичен гинеколог( Видео емисија”Еурором”)

„Една родилка и две починати новороденчиња во 2015 та година“, „Зошто“? „Шуто Оризари без матичен гинеколог“, Само, 5,6 проценти од жените се посетени од патронажата во текот на бременоста“ „Зошто?“„Инститиуциите не најдоа трајно решени за незаконските наплати од гинеколозите“, „Мерките на Министерството не стигнуваат до нас“, ова се дел од …

Čitin Pobuter »

Avdije 11.12.2015 taro 19:00 o ari – Live Emisija Eurorom

Avdije 11.12.2015 taro 19:00 o ari ka ovel i 3-to emisija Eurorom live ki amari online web tv. Avdivesutni tema tani: Romano Genocid šunen so vakerena o romane ekspertija baši akaja tema.

Čitin Pobuter »

Eurorom erat 18:00 ki amari Online TV

Avdije tari 18:00 o ari ki amari online televizija ka ovel prezentirime i 3-to emisija taro Eurorom. Misafiri ki amari emisija taro o Šaban Saliu pretsedateli ki političko pardija DSR.

Čitin Pobuter »

Ramiza Sakip proekt menadzeri Romaversitas Makedonija – EUROROM-

Akate shaj dikena i emisja EUROROM  e  Ramiza Sakip, Romaversitas Makedonija – proekt menadzeri

Čitin Pobuter »

Eurorom prvo emisija, misafiri o Redzep Ali Čupi.

Eurorom prvo emisija, misafiri o Ređep Ali Čupi. Pobuter diken ki emsisija.

Čitin Pobuter »