Sunday , October 22 2017

Lumijakiri

Ko atako ko Wupertal ki Germania, jek mulo , jek ratvarkerdo avdije

  Ki Germanijakiri diz Wupertal, jek manush mulo dzikote javer si ratvarkerdo.Akanaske na dzanelape dal o atako si terorostikano ja javer karana. Ko than i policija reslja kerela ivid thaj ko nastan isi but policajcija. I policija rodela e manushe savo so kergja akava kotor. A jek si mulo pashe …

Čitin Pobuter »

Nadica Ademova negirinela kaj si prandimi! (Video)

i Nadica Ademov ki emisija specijal ki Grand produkcija kote so prezentiringja i nevi gili “Najlepsha” mashkar javer sine prezentirimi thaj i shuzi haljina. Ko jek vakergja I Nadica Basi o portalija save so hramonena sine bashi lakiri prandin e klavijaturisteja kova si latar pophuro ake i prava vistina tari …

Čitin Pobuter »

Hramonga pe dajake SMS mesaži so prastakerela le kali mečka !!!

-Kali mečka erati mudarga 16 beršengere čhave kova so lela than ki trka ki Aljaska, havlarena o lokalna vlastija. I televizisko stanica taro Enkoridz KTUU havlarela kaj o čhavo, kova so identiteti panda na dzangolape, sine kotor tari juniorsko divizija taro Robert Spar, memorijalna planinakere trke maškar o Enkoridz thaj …

Čitin Pobuter »

Dad ko facebook: „1.000 lajkija ili ka mukavle“!!!

Manuš taro Alžir čhivga slika ko socijalno networko Facebook, kote so ikerela pe čhave tari majca angla ko dzami taro 15to sprati. Ki slika hramonga: „1.000 lajkija ili ka mukavle“. O adalati ko Alžir ikerga leske duj berš kazna pandlipe e dadeske kova so ikalga pire čhave taro 15to sprati …

Čitin Pobuter »

Nevo atako ko London!!!

Nevo atako ko London ko kvarti  Finsberi Park, kova so jek vrda ki ekvaš i rat kugja ki gužva taro manuša, kola so ikljovena sine tari dzamija, mudardo si jek manuš. Ko atako koleste mulo jek manuš, a deš tane khuvde, akava atako sine palo eratutno molibe ki dzamija bašo …

Čitin Pobuter »

Maribe maškar Arapska biznismenija ki konferencija ko Kuwait!!!(VIDEO)

Členija taro delegacija taro Qatar thaj Saudiska Arabija margepe ki konferencija „Unija taro rabotnikija ki nafteno sfera“, koja so ikergape ko Kuwait. Ko video so sine objavimo ko twiter taro Iračko političari, dikola kaj nekobor biznismenija marenape. O maribe desingape ko 20to mart akava berš, ki konferencija keda o biznismenija …

Čitin Pobuter »

Daj frdinga pe bebe taro 10to sprati te spasinel le tari jag ko London!!!

Čudo desingape ko London, daj frdinga pe bebe taro 10to sprati te šaj spasinel le tari bari bi bah, tari jag kova so astarga celo zgrada, numa ki sa adaja bari „bi bah sine hem bah da „ odolea so akava bebe pred te perel tele ki phuf astargale jek …

Čitin Pobuter »

Snimimo o zoralo zemjotres ki Grcija, numa osetinga pe ko Khoranipe da !!!

O zoralo zemjotres kova so sine 6.3 magninutaja ,astarga e Grcija, ko video dikola sar o predmetija thaj o zidija ko prostorije andre tinanena. Akava zoralo tinanibe thaj o zemjotres lele jek žrtva thaj tano osetimo ko Khoranipe da , kote so sine pervade thaj rušime khera.       …

Čitin Pobuter »

Ake kote tano majeftino smestibe e turistenge!!!

O Zagreb tano jek taro majeftina dizja e turistenge  baši smestibe, a majskupo si ko Monte Karlo. Akava sikave i analiza taro Accomomdation Price index2017. Astarde tane okolo 200 metropole, a o Zagreb si ko 141 than, Ko Zagreb hosteli koštinela 13 evrija, a o hotelija tane taro 97 dzi …

Čitin Pobuter »

Eksplozija ki Amerikansko ambasada ko Kiev-Ukrajna!!!

Ukrainska vlastija havlarge kaj sine eksplozija ko komples tari Amarikansko ambasada ko Kiev.Nane informacije bašo žrtve. I policija havlarela kaj i eksplozija desingape ki ekvaš i rat, tari policija vakerena kaj bi pendzarno personi frdinga eksplozivno materijali upral i ambasada thaj ola vodinena o rodibe bašo slučaj. Tari Ambasada havlarena …

Čitin Pobuter »