Tuesday , August 22 2017

Makedonija

Taro avdie ko dikibe o Alusaribaskoro spisako bašo lokalna alusariba!!!

Taro avdie ko dikibe o Alusaribaskoro spisako bašo lokalna alusariba. O dizutne dzi ko 9to septemvri šaj te muken rodibe bašo hramovibe, pheribe jali brišibe e podatkenge. Ko spisako tane hramome 1.816.127 dizutne, ko materijali muklo dzi ko Zavod baši statistika, e podatkenge dobime taro MVR, nane ažuririme podatke taro …

Čitin Pobuter »

O Nevo sikljobaskoro berš ka šhurakerel ko 4to septemvri!!!

Ministeriumi bašo educiribe havlarela kaj o nevo sikljobaskoro berš 2017/2018 bašo sa o fundamentalna thaj maškar sikalne, ka šhurakerel  ko štarto septemvri, ko dive ponedelnik. O kalendarija baši organiziribe e neve sikljobaskoro berš, ka oven objavime ki Službeno novina tari Republika Makedonija, vakerena taro Ministeriumi bašo educiribe. Akava berš ka …

Čitin Pobuter »

Ko doktori šaj dikentumen samo lično kartaja, na valjanena plava kartonija!!!

O Ministeri bašo sastipe Taravari havlarga dzi ko agor e beršeske kaj ka rešinelpe o problemi e elktronsko sastipaskere kartičkencar. Sastipaskiri usluga ka dobinel sekova dizutno soj tano osigureniko. Ov samo ka valjanel te sikavel lično karta, pasoši, sastipaskiri legitimacija jali elektronsko kartička so nakla latar o roko liparga avdie …

Čitin Pobuter »

Avgo dive taro hramoviba ko fakultetija, šajdipe e Romenge te balaren pumaro educiribe!!!

O agorkerde maškar sikljovne, avdie isilen šajdipe bašo umuti thaj mangin te oven sukcesivna ko pumare dzivdipa thaj te araken pošukar buti palo lengoro diplomiribe, adaleja so ka hramonenpe ko pobaro nivo taro educiribe, ko fakultetija. Isi bare gužve, numa thaj šukar organizacija vakerna taro fakulteti.mk. Soske birinena o fakulteti, …

Čitin Pobuter »

Iranenape li palem o plava kartonija bašo sastipe?!!!

Šherutno sebepi bašo iranibe e plava kartonenge si, adava so panda nane firma koja ka pečatinel o neve kartičke, pa adaleske sar so informirinena taro Fondi bašo sastipaskoro osiguribe, sa okolenge kola so ka nakhen lendar o roko taro elektronska karičke, valjanena te dzan ko podračna edinice taro Fondi bašo …

Čitin Pobuter »

Rodelape anibe duj smene ko angleder sikljovne (gradinke)!!!

O Govrementi predložinela te anelpe buti ko duj smene ko angleder sikljovne  ki Makedonija, bašo akava predlog, Ministeriumi bašo trudi thaj socijalno politka valjanela te informirinel e publicitite thaj te rodel gndinbe taro sa o zasegnime riga, baši potreba buti ko duj smene e angleder sikljovnengere. Akanaske o angleder sikljovne …

Čitin Pobuter »

Preka ko sistem tari Makedonsko pošta šaj te pratinen o naračke taro internet!!!

„O pratke taro internet naračke kola resena ki Makedonsko pošta transformirinenape ko knižna preporačime pratke lepibaja ulavdo bar kodi thaj čhivenape ko sistemi pratibaske o pratke ki Makedonsko pošta, prema ko adava so ni  jek direktiva ko Sumnaleskoro poštensko sojuzi na pandelamen adalea“ vakerena atar. Sa o dizutne so kinena …

Čitin Pobuter »

Thabilo vrda ko drumo ki straža !!!

Erati ki rig taro“ Sido taro Sobrakajno ladz“,  sine objavime slike taro vrda so thabilo ko drumo ki straža prema ko Ohrid. Na kerela pe lafi baši sobrakajka, o vrda thabilo akanaske taro bi pendzarde sebepija, thaj nane informacije bašo o manuša so sine andre ko vrda. Kergape baro ačhajbe …

Čitin Pobuter »

Menime tane o Šaban Saliu thaj  Ago Abazovski taro direktorska funkcije ko DZS thaj GTC!!!

Avdie o Šaban Saliu dobinga rešenie kaj pobuter nane direktori ki Direkcija baši protekcija thaj spasibe, a ko leskoro than avela Adnan Dzaferovski. I informacija bašo menibe potvrdingala o Saliu, vakerela kaj nane te ačhol ko DZS nego palem ka počinel te kerel buti sar advokati jali profesori ko Univerziteti …

Čitin Pobuter »

Šaban Saliu: E Makedonijake valjanena reorganizacije ko sistemi bašo protekcija thaj spasibe !!!

I Direkcija bašo protekcija thaj spasibe ki celo teritorija tari Republika Makedonija isilen barabar 270 bukarne manuša, taro 60 dzi ko 80 sekovadive sine uklučime ko teren ko ačhajbe i jag koja so astarga ki teritorija tari Republika Makedonija. O procenke dzi akana taro teren vakerena kaj o nadležna institucije …

Čitin Pobuter »