Tuesday , October 24 2017

Makedonija

Alusaribaskoro kanuniko: dobibe dizjakorošherutno ko avgo krugo.

Prema ko Alusaribaskoro kanuniko te birinelpe dizjakorošherutno ko avgo krugo taro alusaribe valjanela te ikljon tretina taro hramome personiija bašo alusaribe ki soodvetno komuna, a ekvaš olendar valjanela te alusarinen bašo jek kandidati. Ko avgo krugo taro alusaribe, ako ni jek kandidati na dobinga o pobuter hangija taro mnozinstvo e …

Čitin Pobuter »

Aleksandar Čičakovski: Fer thaj demokratikane alusariba si importantno uslovi bašo anglodzajbe ki RM.

Prezidenti tari Raštrakiri Alusaribaskiri Komisija (RAK) Aleksandar Čičakovski vikinga sa e prestavnikon ko alusariba te protektirinen fer thaj demokratikane alusariba poštujbaja o Ustavi thaj o kanunija ki Republika Makedonija. Ko intervju baši MIA ov potenciringa kaj tajsutne Lokalna alusariba si importantno uslovi bašo anglodzajbe ki phuv thaj RAK ka keren …

Čitin Pobuter »

Avdie alusarinena nasvale,iznamoštime,našle thaj personija ko phandlipe.

O alusariba e nasvalenge, iznamoštimenge, našle personenge thaj e personenge ko phandlipe kova so ikerelape jek dive angleder o tajsutne Lokalna alusariba akanaske thavdela sa šukar bizo problemi, havlarga  ki pres-konferencija  i portparolka taro Raštrakiri Alusaribaskiri Komisija (RAK) Ljupka Gugučevska. O alusaribaskere thana si phravde taro 07 sabajlea thaj ka …

Čitin Pobuter »

MOST ka pratinel o alusariba barbar 2.500 nabljuduvačencar.

Dizjakiri asocijacija MOST ka pratinel o alusariba barabar 2.500 nabljuduvačencar, liparga avdie o izvršno direktorii taro MOST Darko Aleksov. Taro adava numero 2.100 ka oven statična thaj ka učharen 50% taro alusaribaskere thana pratibaja o procesi e alusaribaskoro taro phravdipe e kutijenge sa dzi ko agor phandibe ko alusaribaskere thana, …

Čitin Pobuter »

Irena Ristič avdie sine ko šunibe ko Javno došakeribe sebepi o bilačhe lafija thaj diskriminacija upral o Roma.

I glumica Irena Ristič kova so kerela buti ko teatro ko Skopje jek a jek aktivsika bašo protektiribe o nijamija e dzanvarenge avdie sine ko šunibe ko Javno došakerdo sebepi o bangaribe širibe ksenofobija thaj mrzibe sebepi o facebook statusi kote so bičhalga bilačhe lafija upral o Roma. Palo dendo …

Čitin Pobuter »

RAK havlarga trin pres-konferencije ko dive e alusaribaske.

Raštrakiri Alusaribaskiri komisija (RAK) havlarga kaj ko purano kurko (nedela) ko dive e lokalno alusaribaske ka ikeren trin pres-konferencije adaleja so i avgo ka ovel ko 10:00 o ari, palo adava ko 13:00 o ari thaj ko 17:00 o ari. Ki pres-konferencija ka oven havlarde informacije bašo iklojbe e dizutnengoro …

Čitin Pobuter »

Paluno dive tari alusaribaskiri kampanja:VMRO-DPMNE ko Skopje,SDSM ko Ohrid thaj Struga.

Avdie si paluno dive tari alusaribaskiri kampanja thaj palune destinacije bašo rodibe arka thaj ikeribe taro dizutne, angleder o lokalna alusariba so ka ikerenpe bašo duj dive ko 15-to oktomvri purano kurko (nedela). I koalicija taro VMRO-DPMNE „Baši pošukar Makedonija“ avdie ka ikerel o centralno miting ki šherutni diz tari …

Čitin Pobuter »

RAK šhurakerga bičhalibaja o alusaribaskoro materijali.

Raštrakiri Alusaribaskiri Komisija avdie šhurakerga bičhalibaja o alusaribaskoro materijali sar so si: Alusaribaskoro spisako, pečatija, alusaribaskere lila thaj alusaribaskere kutije ko sa e komunakere alusaribaskere komisije ki Makedonija. Teloprezidenti taro RAK Redžep Prekopuca vakerga kaj dzi akanaske o procesi taro distribuiribe dzala sa prema ko plani thaj nane naregularnostija. „Avdie …

Čitin Pobuter »

4 berš phandlipe bašo bilačhipe cidibe o bala tari Radmila Šekerinska

65 beršengoro Panče Angelov priznajnga o bangaribe thaj afikergape e publiciteteske thaj e personenge kova so kerga o zijani palo bilačhipa cidibe o bala tari Radmila Šekerinska ministerka bašo protektiribe, vakeribaja kaj samo mangla te del la arka thaj ikalel la tari gužva, numa palo adava sa ov rodinga po …

Čitin Pobuter »

Romski Glas: 15-to Oktomvri phravdo studijo taro parko ki Šutka bašo Lokalna Alusariba 2017 (VIDEO)

Inicijativa Romski Glas ko buti keriba tari Asocijacija 24vakti thaj i organizacija Romano Avazi ikerge pobuter debatna emisije ko dizja tari Republika Makedonija kote so sine misafirija kandidatija Roma bašo Konsultantija taro solduj politikane partija thaj Romane aktivistija. „Amari asocijacija 24 vakti thaj o romano avazi aljam dzi ki idea …

Čitin Pobuter »