Kjani IbraimDecember 6, 2017
roms_jews-1.png

5min2543

Израел: Ромите пристигнуваат со стотици! Тие ќе бидат потомци на еврејското племе Симеон!

Во ноември 2017 година, во Ерусалим се одржа првиот еврејски-ромски форум. Целта на организаторите е да создадат врски меѓу заедниците и да докажат дека Ромите потекнуваат од племето Симеон – и всушност се Евреи. Во меѓувреме, тие пријавуваат илјадници повици од целиот свет, а неколку стотици доаѓаат во Израел да ги откријат “своите корени”.Самуел Лабок, специјалист во селото Кочав Јааков, тврди дека според неговите истраживања тие се потомци на еврејското племе Симеон!

“Открив некои многу интересни работи за нивниот однос со еврејскиот народ. Тоа беше многу голема работа, и почнав да зборувам за тоа на Фејсбук и на интернет, а одговорот беше огромен. Добив многу одговори, и решив да одам понатаму и да го основам еврејско-ромскиот форум. “

Форумот првпат е организиран во Ерусалим во ноември. Околу шеесетина Роми од Франција дојдоа во Израел на серија состаноци. Вклучените страни создале симбол кој ја комбинирал Ѕвездата на Давид и тркалото идентификувано со ромската заедница.

На видео кое е емитувано од веб-страницата на Ynet, десетици Роми пеат “Евену Шалом Алехем”, популарна израелска песна што значи “Нека ти донесе мир”.

На состанокот беа презентирани наодите од една студија, која тврди дека Ромите се Евреи од племето Шимон (Симеон). “Голем број на Ромите знаат дека се од еврејско потекло, но немаат доказ. Верувам дека со моето истражување, со проучување на традициите и потеклото, можеме заедно да ги реконструираме работите. “

По објавувањето на извештајот, илјадници членови на Ромската заедница дојдоа во контакт со Израелците за да организираат дополнителни состаноци. Тие ме контактираат од Франција, Финска, Шпанија, Русија, па дури и САД “, вели еден израелскиот специјалист.

Гледаме врска меѓу нациите, на пример, нацистите се обидоа да ги уништат само двата народи – Евреите и Ромите. Овие врски постојат и во други историски контексти и мислам дека ако имаме докази дека сме го пронашле изгубеното племе, а тоа не можеме да го игнорираме. “

Дали постои рабински авторитет кој го одобрува истражувањето?

Сеуште не! Но, рабините и халахичките власти (од Еврејскиот закон) почнуваат да размислуваат за оваа тема. Многу е веројатно дека нивниот одговор е негативен. Повеќето луѓе се обидуваат да ги задржи Ромите подалеку од нив. “Но, сакам да зборувам овде со логиката на еврејската заедница. Ако моите заклучоци се точни, не би било ли убаво да ги примите нашите браќа меѓу нас во Израел, како што сака Тора? “

Од Џереми Алберт – Извор – Ynet – JSSNews

Мозес Соломон

https://jssnews.com/2017/12/02/israel-des-tsiganes-arrivent-par-centaines-ils-seraient-les-descendants-de-la-tribu-juive-de-simeon/#comment-660746


Kjani IbraimDecember 1, 2017
24250953_10156007753984114_685669403_o-1-1280x720.png

4min279

Phravde me jakha, a suno dikhava.

Khedisalile… Khedisalile o akharde. Šungjovela lafikeribe maškar lende. Soske tane akharde. Khonik nadzanela. Eke taro jekhvar o udara phravgjona thaj khuvena o respektirime. Sare uštena ko pre te den piro sajdipe dzi olende. Bešle ko baši…

– “Amalalen…” Šurjakerda jek taro respektirime.

– ‎”Šaj pučena tumen soske si akhardo akava khedipe? Soske sijen akharde? Majanglal te dav tumen dzovapija ko akala pučiba, mangava te vakerav tumenge baro ov sasto so ulavgen taro tumaro vakti te oven ko akala dakikija kola so ka hramonen i nevi historija e Romengiri.”

Sarine čutindor šunena e respektirime.

– “Musaj te vakerelpes kaj but vakti amare timeja kergem akaja lista. Sare so sijen akate nasijen akharde biresarinaja. Salde, sijen akharde baši tumaro intelektualno kapaciteto so vazdingenle vaktesa thaj tumare uče siklanencar. Maškar tumende akate isi diplomirime thaj studentija: pravnikja, politikologija, novinarija, sociologija, doktorija, inzenerija, informaticarija, ekonomistija, psihologja…”

Sare šunena sine o šukar keribe lafi taro o respektirime.

– “… Akate, maškar tumende isi dzene kotaro sa o dziakana romane politikane partije. Akaja lista si kerdi bizo te dikhelpe jali khoni sine ki okoja ja ki akaja partija. Na. Akate sijem sare roma. Roma kola so mangaja nevo thaj pošuzjo avutnipe sarinenge amenge thaj napal amare čavenge ja unukonge. Ka kera  buti sarine jekh-ka-jekh barabar amenge te ovel pošukar thaj amare avutne generacijenge.”

– ‎”Amalalen. Sijen akharde sebepeja te oven kotor ko timi kova so ka anel o nevo tajsa. Akana pučava: Ako kaj jekh namangela te ovel kotor taro akava baro timi, molinava tumen keren mange halali so lelum tumaro vakti thaj šaj te dzan tumenge. Khoni nane te vakerel tumenge lafi.”

Šurakerda jek lafikeribe maškar ko dzijani. A sare pučenape, so te keren.

-“Amalalen… Te šunamen…”.

Denda vika jek taro o respektirime. Thaj thavdingja ko plo lafikeribe…

-‎”Šukar so nijekh na iklisto. Tegani šaj te dza ponodoriga. Amen andem decizija te kerelpe buti upri o romano problemi. O najbaro problemi. A odova tano: te respektirina amen maškar amende.

-‎Šaj pučena tumen sar ka resarina odova? Arakhlem kote o kraho. Odovaj so kaj jekh lela pobuter, kaj jekh pohari a isi soj khančesa.

-‎Amalalen. Nakhla odova vakti. Akana SARE KA KERA BUTI SARINENGE AMENGE.”

-‎”Isi amen kerdi plan programa thaj strategija ko pobuter kategorije te kerelpe buti te vazdelpe o nivelo e romengoro ko poučo nivelo. Ko akala kategorije ka aktivirina tumende, a na gadzen. O Rom – Romeske ka kerel o pošuzjo dzivdipe. O Rom ka kerel pe čaveske o pošuzjo djivdipe.

Amaro timi anda decizija kaj sekoja kategorija ka ovel la piro timi so ka angazirinelpes thaj ola korkoro ka birinen koordinatori ko odova timi andre. Svako timi ka ovel le khedipe jekputi ko kurko. A ko agor taro č’on ka ovel khedipe taro o sa o koordinatorija vi amencar…”

Thaj akhal šurakersalilo…

Šurakersalili i buti keribe baši pošuzjo tajsa e Romengoro.

[Autori: Elvis Hajdar, diplomirimo informatičari thaj ko agorkeribe o magisterska studie ko UKIM-FINKI]


Sali MemedNovember 18, 2017
reinkarnacija1-1-1280x800.png

6min181

Reinkarnacija, chace li si, jali si sal plodi e manusheskere fantazijake kote so delapeske, shajdipe te popravinel pire bangina bashi leskoro sledno dzivdipe.

Dzi kote chace postojnela sa , tega me sijum dilino, soske ko puchiba kana ko tumaro dzivdipe sine tumenge najshukar, me sakana dava sa dzovapi tega kana sine mange najbilache. I latikani fraza «Dzivdin sar shaj, kana nashti sar tu so mangeja » ingarela jek paradox, kova so amare Romenge na ingarela khanchi nevipe, soske ola sar so dzanena peske dzivdinena agjar sar so na mangena numa si moralno.

I dzi kote but amendar ko avdisutno vakti leljamen i sigjarutni bavlal e dzivdipaskere ritamea, haljovaja so isijamen but hari vakti, but fore ko kritichno dakikija, dajamen godi soske dzi akana na kergjem jek baro rezisersko rez , thaj ko than te kera lachariba amare dzivdipaske amen , dengjem zori javerenge .
Okola sar mande kola so ka arakloven ki akaja kolumna, ka svatinen kaj sa adava so ko dzivdipe chipotinelape amenge dzi kote keraja o planija , na korespondirinela amera romane dzivdipaja sebepi o esapi , a, o esapi nikema ker dzi kote o kelneri na anela tuke o esapluko.
Amaro dzivdipe si sar jek bilacho vakti, kova so na mekela te iklove kheraldan, soske trujal odola bare chika, nashti nit iklovaja nit pa shaj dikaja o cherenja taro bare kale gusta oblakija.Ki fuhal adava si pobuter romengoro bagazhi so piravena peja sako dive , thaj sako rakj.

O vakti sikavgja kaj sine kompletno promashaj, ko sa o sasuitnipaskere socio politikane planija. I moneta koja so vrtingumla mangipaja te alusarinav jali petka jali glava sikavgja solduj glave, tega dikljum kaj araklovava ko jek baro rastrlalo drom bizo anav bashi mangli jali mangli destinacija.

O maribe e bavlalencar sine maribe maglaja,sar so si vakerdo ki jek dzianeskiri paramis » o dzukela havlajnena o karavanija nakena ».

Arklovav ki Hamleteskiri poema « Te ovav jali ma te ovav » kova so ingarela jek pharo sakana vakteskoro puchibe jali te dav zori mujal sa e dzivdipaskere barienrenge,jali te mukav o dzivdipe te ingarelma sar so ka mangel ov , sar so sine ko poupruno kotor hramomo. Kompleksno puchiba bizo kompleksno dzovapi, soske dzi kote ikerava « te ovav » znaci te trpinv sa o kujba e dzivdipaskere e bi niameskere ano miro piko thaj te mekama e jaziake, sar ovela neka ovel, jali te astarama ko dujto kotor tari akaja poema kova so o meribe dela zori bashi akcija e dzivdipaske.

Sar tej o Hamlet dela ma kurazhi te dav mujalipe sa e problemenge angli mande, thaj te pokrenina o motori amare dzivdipaskoro mujalipaja upreder sa e dzivdipaskere barienge ,kola so mangena trujal amaro sojba te keren amen jek pasivno askerluko koleja sigarutno ka nakel amaro dzivdipe thaj te ingarelamen ko meribe sar te pene erati bijasalilem.

Mozes Solomon (Muhadjer Sulejman)


Sali MemedNovember 17, 2017
SHUTKA-CENTAR-24vakti.png

1min153

Посветла иднина на Ромскиот народ иако нема своја матична држава , ги има насекаде во светот. Ние имаме наша химна, знаме и богата традиција. Најголем број Роми се населени во европските држави. Ромскиот народ е трудољубив, весел ,музиката им е во душата. Тие се надарен и снаодлив народ.

Во минатото, често поради немањето на доволно финански средства тие не биле во можнст да се школуваат, па морале да работат за да може да преживеат. Денес тоа е сменето, благодарение на стипендиите и бесплатните обуки за личен развој кои овозможуваат интеграција на Ромите во општеството.Но, дали со соодветното завршено образование завршуваат проблемите? Дали мисијата е успешно завршена? Што се случува потоа?

Системот во нашата држава е таков што доколку не си политичко-партиски определен/а, многу мали се шансите дека ќе успееш да се вработиш и изградиш кариера. И во еден таков момент согледуваш дека борбата не е завршена и на крајот на таков или онаков начин, единственото решение се сведува на тоа дека мора да се одбере една политичка страна и да се надеваш за работна позиција која ќе ти овозможи пристоен живот.

Во споредба со роднините и пријателите кои живеат и работат во странство се воочува разликата во висината на платата и благодетите кои се нудат во развиените земји. Тука веќе настапува личното незадоволство и се повеќе млади Роми ја гледаат својата иднина во некоја од развиените земји.

Свесни, дека во странство ќе ги остварат своите амбиции и побрзо ќе напредуваат се одлучуваат за заминување во некои од европските земји и тоа најчесто во еден правец.

Ова се само мал дел од причините заради кои многу млади луѓе заминуваат од нашата држава.Тоа е веќе многу реална и нормална појава.

Според мое видување освен младите Роми, и повозрасните својата и иднината на своите деца ја гледаат како посигурна во западните свропски земји.

Велат најубаво е да си дома со своите, да продолжиш да живееш на местото каде што си пораснал, да се дружиш со другарите од детството, да го зборуваш својот мајчин јазик, но кога еден млад човек е спречен да ги реализира своите цели, патриотизмот полека умира и спасот го бараме надвор од Македонија.

Ситуацијата во која се наоѓаме е сурова, но за жал многу вистинита.


Sali MemedNovember 17, 2017
Cigan_nemoze_umetnik_24vakti.png

2min68

Purani paramis : Nane mange klar pendžado o motivo nesave manušenge so nane Roma , te šaj oven “interesno” džanen te ikljon bizo d esavo ekstra momento te “generalizirinen nesave nacia jali individua sebepi stereotipia,, diskriminacia jali aver mentalno nasvalipa.

Generalizirinen te šaj kanalizirinen desavo piro depresia. Ola nane len sevdža ka teleperaven li averen pore paše , amal, kolega, komšia, pendžarutno jali aver.

Asavke “generalizatoria”  sakote isi trujal amende. Ola aso mande si salde manuša ” so mukhena bibaht” jali jekhutne jekhekletočno artiklo, ni gram godi!

Te vakerel pe olenge asavkenhe so si parvarde natolerancijaja nane fajde soske i “betonirime an i godi”

Numa miro propozalo si, asvakenge trubul te ačhol pe an o drumo.

Sar agorutno egzamplo buvljaripa thaj promocia tari natolerancia prekal o FB si jekh anavea Desovski Goran so sikavel odova.

Panda majtagično si soske akaja persona si membro an o Legaripaskoro Ofiso an i rspektirimi Nacionalno institucia “Tanec” ansambl vash nacionalno khelina thaj gilja an i Makedonia, so si institucia kote so prodefiliringje thaj panda isi renomirime thaj bare membria taro romano nacionaliteto!

A oleskoro FB posti sine: “Šaj li Rom “Cigan” te ovel respektirime artisto – Savo???”

Pučiba kaske isi antvorto – Goran dža te sasljare tut!

Purani paramis: Bizi diferencia taro intelektualno kapaciteto o Roma – Cigani si autsajderia

 

Ramuš Muarem


Sali MemedNovember 16, 2017
Noken-zivot-24vakti-1280x960.png

5min127

Alo o 21to veko da, prodor e interneteskoro ko sekovadiveskoro dzivdipe, taro jek puti sarine mangena te oven kotor taro nešto pobaro, našavdili i tradicija , nane sar angle o jerije(roditelija) te udzaren len ručkoske ko hajbe pumare čhaven , o terne na uštena e po phurenge te bešen, o poštujbe našavdilo sar o tato kham ko vakti e jevendeskoro, namangena fundamentalna buka, mangena nešto sa pobuter thaj pobuter.

Akaja alčnost bašo  pobuter, Avgo khuvela e familijake ko sovremeno , moderno vakteskoro dzivdipe, thaj atakirinela e edinka koja tamirinelape  ko sasto personi, sarine sigarena, sarine demk buti kerena  bukarne, nane nikas vakti bašo pumare čhave, nane nikas vakti bašo gostoluko misafirluko, nane vakti mangipaske , o čhave bajrona thaj dikena javere čhaven sar isilen sa pobuter, mangena iphone7, mangena te vozinenpe ko motori, ko vrdija, audi,mercedesija, thaj javera buka so halalen o materijalizmo, lela lendar i skormno čačutni dzivdibaskiri bah. I familija ujrala palo pare thaj našti dikhel i čačutni slika , te koregirinel la.

Agar avela e vakteja e „sovremeno dzivdipaja“ i „sovremeno prostitucija“ da, koja so ko avdisutno vakti tani sa po masovno , kote so ki bari žal šhurakerela taro maškar sikljovne , darava te vakerav taro fundamentalno educiribe, starlete več isi amen taro sikljobaskere klupe sar so vakergum ko maškarsikljovne.

O murša mangena te oven adala so kinena skupa poklonija, okola so ingalena len ko luksuzna thana, so ikerenalen parencar thaj baljarena o akcije lengere, thaj ka khuven sa ko po hor kruga, normalno samo koj šaj dozvolinel peske adava.

O Socijalna networkija tane šuze thaj šukar, samo sar kaske, nekaske adava phirela taro vas thaj dzala šukar,isilen pendzaribe sar koristinenape, a nekas adava šaj uništinela thaj kerela leske maribe korkori peja ki pi soves thaj godi, te dikel sa soj tano spremno te kerel za te resel dzi ko avdisutno pobaro publiciteti , slava, pendzarde personija( sar soj avdie ikalenapestar, nange ko slike, sikavena pe atributija kola so isilen ) samo te resel pe dzi ki nesave deradza jali drom so na ingalela nigde, pogotovo akana o vakti e live streameskoro, adaleja sa so kerena sa mangena te sikaven thaj valjanela sarine te dzanen bašo adava,  (ma čhudinentumen ako diklen direkno keribe intimo odnos)!

Gndibaja thaj e lafencar „o krajo ka sikavel sa“, „jek puti dzivdinelape“, „sar mangela nek ovel“ ,“terne siem koga ako na akana“ šaj resen pe dzi ko bare posledice kolea so o opštestvo toninela potele asavke ležerno labavo dzivdibaja.

O jerije(roditelija) valjanela te phraven pe jaka thaj te diken pobuter upra lengere čhave thaj upra pe familije, angleder o lafija e dzivdipaskere te han lengere čhaven, te ingalen len ko  bilačhe droma kote so isi sa akala buka ko jek than. 

O Tradicionalna baripa nane ladzajbaske, a o moderno dzivdipe tano šužo , numa sa ko pe granice thaj koj dzanela te dzivdinel le, sekova višako tari nesavi buti šaj kerel pharipe, palo adava normalno kajibe, a o nakajbe e anvkerdi loli crta  šaj khuvel tumen tati šamarka ko agor pa te čhudinentumen.


Sali MemedNovember 16, 2017

1min143

Дали сум симпатизер или подржувач ?

Ме прашувате како јас, кој бев симпатизер на СДСМ, и на Курто Дудуш сегашен актуелен градоначалник на општина Шуто Оризари малку забегав кон десно.

Не, иако јас бев подржувач на горе наведената политичка партија и на сегашниот актуелен градоначалник јас не бев симпатизер ниту партиски војник , ниту пак мојата подршка не била заснована на некоја лична материјална ниту друга корист.

Ги подржувам и суште ќе ги подржам доколку се на патот од нивното ветување, иако во последните денови најверојатно опијани од историската победа на локалните избори, пред се дека никој повеќе не им стои на пат, си прават математики кои наговестуваат нови кадровски решенија со „de ja vu» лица политички пулени на предходната власт кои се длабоко корумпирани, лица на чии приоритет им е личниот интерес пред интересот на своите сограѓани.

Би сакал јавно да ги прашам СДСМ – овците, дали тие лица кои беа креатори на лоши креирани политики пред се према Ромите ке бидат наградени од вас на позиционирани места, зарем заслужуват таква награда, кога во предходната влада носеле анти уставни одлуки за расно профилирање на Ромите на граничните премини, укинување на социјалната помош доколку некој од социјалните примачи примиле пари преку агенциите за брз трансфер на пари .

Некои нема да се согласуват со мене, но така стојат работите сите кои беа коалициони политички партии со предходната власт како во Владата каде што имавме наш преставник како во Собранието каде што исто имавме наш преставник гласале за вакви одлуки.

Не, јас не сум симпатизер на ниту една политичка партија ниту симпатизирам некое политичко опозиционо или позиционо лице,сум подржувач на идеи , визии за подобрување на социо економскиот и политички статус на Ромите во Македонија, затоа и бев подржувач на СДСМ и бев среќен што најпосле после толку години во Македонија Ромите ке бидат еднакви со сите останати не Роми во сите сфери на животот.

Сигурен сум дека Ромите на гласале за старо нови политички лица кои можеби од вас ке имат можност за повторно креирање на деградирачки политики према нив, и сигурен сум дека и вие тоа многу добро го знаете,

Ова мое слободно изразување е мое човеково демократско право кој никој не може да ми го одземе, без разлика на последиците кои ги имав со предходниот режим ,продолжувам да бидам глас на народот на тој што е немоќен да се изрази слободно од било кои причини.

Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Sali MemedNovember 16, 2017

5min71

27 bersha lazinaja pali politika ani Makedonija, barem ko akala prostorija kote so isijamen sanse te ova delo taro politicko progres , ocigledno deka falinela amenge nacionalno svest, koja so dzi akana na sine nijeke romane politicko liderenge sar prioriteti.

Na kerelape lafi akate basi lokalna samouprava, sar prvo ko akava timi si neve muja ko politicko lokalno nivo, kola so isilen shajdipe te trampinen but bukja so odnesinelape dzi ko lokalno nivo, a odova talo samo jek tikno kotor taro nacionalno politicko romani scena koja so dzi akana sa akala 27 bersha na dengja plodi basi reforme ko uce romane politicko than sebepi o purane liderija kola so si lenge vakti te dzan ki penzija,a pire thana te meken e poternenge kas so isi neve demokratikane moderno avutne vizije.

Maskar o star pobare romane politicko partije o najshukar akanaske besela i partija taro Amdi Bajram o SRM kova so nashavgja o lokalno alusaribe bashi than sherutno e dizjakoro ki komuna Shuto Orizari, iako tari akaja partija iklile pobuter taro 600 lengere simpatizerija kola so dengje piko e kandidateske taro SDSM e Kurto Duduseske, leskere simpatizerija panda tale ko pobaro numero taro OPER e Nezdet Mustafaskiri, kote so acile jek vas manusha sebepi andrune frakcije thaj leskoro katasrofalno rejting ko romano elektorati.

Basi o DSR taro Saban Saliu vi agjar pobut taro ekvas leskere simpatizerija ko akala lokalna alusaribe denge piko e kandidateske taro SDSM , thaj basi akaja partija vodinelape sudsko spori i frakcija te lela ko ple vasta , i pokraj odova so sine duj puti organizirimo andruno puci te brkinelpe tari predsedatesko funckija , na sine lenge uspesno,akava trito puti anglo lokalna alusariba , uspengja lenge te ubedinen pobaro numero clenstvo tari akaja partija te na den le podrska, tari lengiri centrala vi agjar bicavgje apeli dzi ko ogranokija ki sasti Malkedonija kaj o Saban Saliju but sig ka nasavel o liderstvo tari partija .

I starto partija o PCER akale alusaribaja sukcesingja te ustel thaj te barakerel piro clenstvo koleja si maskar o avgo romane politicko partija ki kupa e SRM-ea.

Okola tikne romane politicko partije na kuvena dobor vaznost ki akaja shema sebepi soj tale satelitija akale pobare partiengoro, kote so pred se kerela manush-partija, thaj lengoro clenstvo na ingarela pobut taro 50 dzi ko 100 barabar e partijaj taro Nezdet .

Taro bitahinalipe e Makedonijakoro dzi akana ki romani politicko scena khanchi na trempingjape, so odgled so ko javera politicko partije meningjapes korendar i struktura e partiengoro thaj lengere liderija , sal ko romane partije acile ista strukture, ista liderija, te pene i partija lenge sar papocno vrvka. Na sal so na trampingjape lengiri struktura numa vi agjar na trampingjape o dzivdipe e romengoro ki Makedonija, ko than te trampinelpe ko poshukare lengoro dzivdipe sa pobut batinela ki beda ko chorolipe , ko bibukjanrnipe thaj bi kherutnipa.

Dzi kote mangaja te trampinelpe korendar i slika e romengiri ki Makedonija , trebela te ova zoralo politichko faktori, a na sal drzavno dekori, thaj glasacka masine sar so sijem sine dzi akana.

Sar avgo prioriteti te rodelpe otcet taro romane liderija, soske sine dzi akana pasivno ko sa o romane problemija, o romane bare politichko partije te len len poterne generacisko manusha , politicko potkovime, te meninelpe kompletno lengiri andruni struktura, te formirinelpe romani politicko platforma, kote so plo vas hramovivba ka civen le sa o romane politichko partije , koleja so ka obvrzinenpes sar avgo :

– arakiba e nacionalno romane interesenge ko sa o sfere

– transparetnost pire elektorateja bashi lengoro buti keribe

– kupatne aktivitetija keda trebela arka bashi romane problemija

– kupatne aktivnostija thaj dejbe arka ko alusariba sar ko nacionalno agjar ko lokalno nivo

– kupatne aktivnostija bashi integracija e romengiri

– kupatne dogovorija aktivnostija thaj dejbe ko dzandipe e govermenteske planija kola thana trebena te lenpes ko zakonodavno thaj izvrsno vlast, dzi kote i bi ramani politichko partija valjani lake piko taro romano elektorati.

Akava nane « nevozmozna misija », akava shaj te ostvarinelpe dzi kote preovladinela o romano patriotizam em dzi kote o nacionalno interesi civaja le anglo licna interesija ?
Nadinava ma kaj jek asavki terni edukativnikani generacija ka anel jek asavki ideja, sar bi shaj meninaja sine but bukja na sal amende korkori nego vi ko drzavno nivo.

Mozes Solomon (Muhadjer Sulejman)Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime