Thursday , September 21 2017

Miri Kolumna

Анализа: Ромската политичка кујна не е без зачини ( Мозес Соломон)

Кој каде влече или подобро кажано кој игра куклен театар со протагонистите во општинскиот огранок на СДСМ во Шуто Оризари? Ако некој вели дека ромската политичка кујна нема зачини со кој направи каша попара помеѓу двајца“ратни другари“тогаш тој сигурно нема поанавање од сите збиднувања на ромската политичка сцена. Анализата на …

Čitin Pobuter »

Сакам да станам гинеколог за да го решам најголемиот проблем на Ромките во мојата заедница

Јас сум Касандра Абдула. Имам 19 години и со моето семејство живеам во Шуто Оризари. По завршувањето на основното училиште, како и секој млад човек требаше да одлучам како понатаму да го продолжам моето образование. Медицината отсекогаш била мојата желба и токму затоа одлучив да се запишам во средното медицинско …

Čitin Pobuter »

Kaj dzala i komuna Shuto Orizari !!!

Kaj dzala i opstina suto orizari.dali i titula gradonacalnik so sine sekaske bauko predizvik prestizthaj posebno than posebno manusenge akana uli pozicija thaj than kote sekoj dikela kaj shaj te te besel ki fotelja serutneskiri ili ki stilica sovetnikoskiri.sar nikoj na pucelapes korkore saj li me te ikljovav ko krajo …

Čitin Pobuter »

Dikeja li demokratikani Evropo

E savi si amari them, i posle dza ma nash latar so podur podur , duri podur tari najdur them Avstralija, z*kur asavki them keda i partija koja so valjani te dzalpeske panda sikavela piro zori trujal o institucije kola so nisar na bi trebena te oven talaki partisko palka …

Čitin Pobuter »

« Rumimi phabaj »

Odova so sine but dzakerdo , dozdakerdilo, sal ka thavden o bukja ponadari , ka dzakera palo ko formiribe o nevo Makedonijakoro Govermento thaj o pozicije kola so ka treben te ulavenpes maskhar o koaliciono partnerija. Keda sijem ko adava ulajbaskoro benefitno kolachi, puchava ma so ka dobina amen o …

Čitin Pobuter »

Посветла иднина на Ромите: Во Македонија или надвор од Македонија

Ромскиот народ иако нема своја матична држава , ги има насекаде во светот.Ние имаме наша химна , знаме и богата традиција.Најголем број Роми се населени во европските држави.Ромскиот народ е трудољубив, весел,музиката им е во душата.Тие се надарен и снаодлив народ. Во минатото, често поради немањето на доволно финански средства …

Čitin Pobuter »

КОИ СЕ РОМСКИТЕ ЛИДЕРИ СЛУГИТЕ НА ВМРО – ДПМНЕ ?

Нашата судбина сами си ја кроиме давајќи ги нашите гласови на луѓето који имаат самo една цел, a таа e како да се збогатат на наша сметка Европа со години наназад спрема стратегија, издвојува пари за искоренување на сиромаштијата како и едукација на ромските деца, нивно домување и запослување, но …

Čitin Pobuter »

“Dzandar Zbira »

Nane te kerav lafi bashi rusibe jali peravibe i unitarnost e drzavakoro, sar so ingarena o medija thaj i propaganda taro medija kola so si pashe so VMRO-DPMNE nit ka mangav te braninav o resarina taro SDS e upreder hramovime propagande , bikinibe e themutne nacionalnikane interesija e chibanenge, numa …

Čitin Pobuter »

Хедерлези или Ѓурѓовден … прашање е сега!?

Sa o Roma, babo, babo Sa o Roma, o daje Sa o Roma, babo, babo Ej, Ederlezi Sa o Roma, daje Убав настан, уште поубава пригода и прекрасен празник за Ромската душа … тоа е Хедерлези или Ерделези. Дел од вековната Ромска традиција и кулутра, дел од убавите детски спомени! …

Čitin Pobuter »

Manusha ajvanija

Saakana o manush valjani te ovel manush, odova si jekhutni diferencija mashkar o manusha thaj o ajvanija O manusha mashkar sa javer piri specifikacija mangena te sikavenpes upreder pli svest, so si panda jek segmenit tari diferetnost e mashkar manushencar em e ajvanencar. Ko pobut manusha adava si kerdo mehanizam …

Čitin Pobuter »