Monday , March 27 2017

NVO

Рома Индекс број 2

Прочитај Рома Индекс број 2:

Čitin Pobuter »

Obse misija ko phiribe mashkar romane aktivitetija bashi alusariba 2016 ( Video)

Obse misija  ko phiribe mashkar romane aktivitetija bashi alusariba 2016 I misija Taro Obse thaj Odihir save so si ko akanutuno saikeriba ki Makedonija sebepi o alusariba so ka ikerenpe ko 11 dekemvri ki Makedonija kerela serija lafikeriba bashi aktuelno situacija ko Roma anglal o alusariba. Avdije sine arakhiba mashkar …

Čitin Pobuter »

NRC: Platforma”Miro Voto miro baripe” ( video)

О Nacionalno Romano centro ko anav tari kampanja platforma” Miro voto miro baripe” ko naklo vakti sinele edukativno aktivnostija bashi 80 romane thaj naromane aktivistija save sopakjaja kaj ka anel anglodzajba ko alusaribaskoro proces. Platforma ka ovel vizitkerdi ko 6 alusaribaskere jekhina kote so ko majbaro kotor dzivdinela thaj alusarelape …

Čitin Pobuter »

Повик за работилници на невработени жени ромки

Повик за работилници на невработени жени ромки РАЖМ Лулуди започнува со реализација на втората фаза од проектот ” Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд “, во партнерство со лидер организацијата ОРТ, финансиран од ЕУ. Во втората фаза на проектот, ги покануваме сите невработени Ромки од 18 …

Čitin Pobuter »

I Programa bashi tutorstvo taro Romano resursno centar dela baro sukcesi ko romane chave !!!! ( Video storija)

 I Programa tutorstvo ko Romane chave ko fundavne sikljovne si dujto bersh tari leskiri Realizacija taro korzocium taro 10 romane Nvo. Kote so sar nositeli si o Romano Resursno centar.. O partneri Sonce taro Tetovo jekajek dela pharipe te anel sukcesi ko Roma ki akaja tutorsko programa ko zapadno kotor …

Čitin Pobuter »

Во тек е пријавувањето од дијаспората за престојните Избори

Државната изборна комисија Ве известува дека во тек пријавувањето за гласање за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларните канцеларии, и истото ќе трае до 11 ноември 2016 година. Заклучно со 24 октомври 2016 година, до 14:00 часот, …

Čitin Pobuter »

ПРВ РОМСКИ МЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС

Од 21-24  во Охрид се одржa Првиот Ромски Медицински Конгрес, активност во рамки на проектот „Студентите на медицина и ромските соседи“, кој го реализира здружението за јакнење и организирање на ромската заедница „Романо Авази“, а е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено Општество. На конгресот учествуваа 20 студенти од медицинските факултети …

Čitin Pobuter »

Прес: Превенција на современите форми на трговија со луѓе (Интегрално Видео)

Завршна прес конференција на проектот “Превенција на современите форми на трговија со луѓе” финасиран од акциски грант на Цивика мобилитас. Проектот е реализиран од Ц.Р.З ДРОМ од Куманово и Ади- Гостивар

Čitin Pobuter »

Прес: Мрежа на ромски граѓански организации-одговор на ромската заедница(Видео)

Прес: Мрежа на ромски граѓански организации-одговор на ромската заедница 20 тркалезни маси, 6 Фокус групи и неколку други активности во наредните 18 месеци се дел од активностите на ромската мрежа. Проектот е финасиран од Европската унија кој вреди блиску 200 илјади евра. Видео од прес конференција.  

Čitin Pobuter »

Здружение РОМА С.О.С. – Прилеп – Јавна дискусија( Видео)

Здружение РОМА С.О.С. – Прилеп – Јавна дискусија Склучувањето брак, како и живеењето во неформална заедница помеѓу и со лица под 18 години, како појава може да се забележи години наназад, при што директно се нарушува процесот на образование на малолетниците, се ограничуваат можностите за нивна општествена интеграција, се предизвикува …

Čitin Pobuter »