Monday , August 21 2017

Roma Ki Lumia

Ki Bugarija da e Romen isilen problemi mukibaja ko bazentija!!!

Ko bazenti Neptun ki diz Plovdiv Bugarija, na mukle Romane familija te khuven adnre, 37 beršengoro Usein Efendi, leskere romna Ana thaj lengoro 7 beršengoro čhavo, naštine khuven ko bazenti, thaj ako pherena sine sa o rodibe e bazenteskere, na mukle olen te khuven andre thaj ačhile ko parking avrijale, …

Čitin Pobuter »

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa olende si „zasovdo bukakoro potencijali“, nane len dovono buti akale ternenge te šaj sikaven thaj te keren buti, akava hramonena taro Berlinsko instiuti bašo naselenie thaj razvibe ki analiza baši Bugarija. Prema lende ko okola …

Čitin Pobuter »

Roma taro Vidin Bugarija iklile mujal o „mrzibe thaj bilačhipe“!!

Facebook grupa anavkerdi „Anglunipe“ taro Romane manuša, iklile te marširinen dzi ko spomeniko taro Vasil Levski ko Vidin, mesažeja  „ma te ovel mrzibe thaj ma te ovel bilačhipe“. O Roma sikage respekti anglo spomeniko e apostoleskoro, mukle luluga, thaj mangle preka ko mesaži te sikaven, kaj sa o dizutne te …

Čitin Pobuter »

Roma tari Bugarija rovenape taro medicinsko itno arka!!!(VIDEO)

Roma tari diz “Purani Zagora”,bangarena e ekipa tari medicinsko itno arka, kova so nakle ambulantno vrdaja thaj na lele e čhave kova so pašlovela sine ko trotoari, a sa akava desingola angleder nekobor metere taro hospitali. O čhavo pašlola ki zeleno čhar ko trotoari, prema ko vakeriba taro jek Rom …

Čitin Pobuter »

Ki Bugarija Romenge i kafa 2.50 leva, a javerenge 1.10 leva !!!(VIDEO)

Kafiči ko than ki Peštera Bugarija  birinela pe klijenten thaj dena len poevtino meni, e redovno klientenge thaj okolenge „člensko kartencar“, a javerenge poskupo. Duplo standardi ki kofiči ki diz Peštera, signaliziringe o dizutne, prema lende vakerena kaj e Romenge isi pobare cene, numa e isto proizvodenge javera manuša pukinena …

Čitin Pobuter »

Kosovska Roma rodena pravda bašo čhave so sine otrujme olovoja!!!

Romani khedin ko Kosovo  na tretirinena len sar manuša, žalingape Florim Masurika, kova rodela pravda pe čhaveske, kova akana isile prečke ko razvibe, hramonela AFP vazdibaja palem i paramis e Romencar kola sine izložime ko otrovna materijalija, ko kampija taro UN. Leskoro čhavo tano jek taro baro numero čhave, kova …

Čitin Pobuter »

Dad sikavela pe čhaja sar te phagel o kokala e Romengere thaj Muslimanengere!!!!(VIDEO)

Ki Republika Češka šokiringalen jek video kova so iklilo, kote so ko video šaj te dikel pe sar o dad sikavela pe čhaja te marel Romen thaj Muslimanen, numa te pazinel ma te mudarel len, nego samo te phagel o kokala lengere. Ko video na dikholape kova tano o personi …

Čitin Pobuter »

Romane terne rodena jekutne šanse!!!

Koalicija taro Romane terne ki Srbija vakerena kaj o maškarutno educiribe resarela 22% (28% taro murša mujal 15% dzuvla), so sikavela i rodovo dimenzija ko akava problemi. Ko teko tari obuka e terne Romenge često tane žrtve ko verbalno thaj fizičko nasilstvo ki etničko jali polovo osnova, vrsnikoncar thaj bukarnencar …

Čitin Pobuter »

Valjange te kheden borovinke , a akana valjanela te  mangenapeske ki Švedska!!!

Roma taro severnozapadno kotor tari Bugarija, gele ki buti ki Švedska te kheden borovinke, numa sebepi taro hari buti thaj nane len obredija prema ko manuša so angelen ki Švedska,  kote so ola dengelen  lafi kaj ka keren buti, akana ola nanelen buti thaj valjanena te mangenpeske te šaj ačhoven …

Čitin Pobuter »

Reportaža 24 vakti: Romano genocidi thaj holokausti!!!(VIDEO+FOTO GALLERY)

Ko periodi taro 30to juli dzi ko 3to augsto ikerga pe 5 divengoro seminari ki Polska ko ramke taro proekti „DIK HE NA BISTER“ ki organizacija taro timi „Ternipe“. Cel akale proekteskiri tani te dzanenlpe thaj sikavelpe i Romani istorija, thaj sa so desingape amare Romencar ko Holokausti. sine resibe …

Čitin Pobuter »