Sunday , October 22 2017

Roma Ki Lumia

Dejbe arka e Romane čhaven thaj anibe ko angleder siklane ki Albanija

Meleqe Rot si avgo Romani sikavni ki Albanija, thaj Ina Mahlata ambasadori bašo rahati,aktivisti bašo razna pučiba thaj več pobuter berša dela šukaripaske arka e manušenge kola si po phure personija ko azili. I direktrorka taro angleder sikljovni „Esmeralda“ barabar e ambasadorkaja Mahlata dena but bašo sikljovibe e Romane čhavenge. …

Čitin Pobuter »

Obuka bašo lejbe than terne Romenge bašo korkoriorganiziribe ki Hrvatska.

E Ternengoro konsili bašo Konsuli ki Europa havlarela vikerin bašo terne Roma tari Hrvatska te prijavinenpe thaj te len than ki obuka bašo korkoriorganizirib e terne Romenge ki Hrvatska, kova so ka ikerelpe ko taro 27-to dzi ko 29-to Noemvri ki diz Zagreb, a o prijavibe si dzi ko 25-to …

Čitin Pobuter »

Maškardzijaneskoro festivali baši Romani kultura thaj Konferencija bašo seniorska Romane personija ki Latvija.(VIDEO)

Akava festivali avgo puti šhurakerga ko 2015-to berš, numa ko sig vakti ulo destinacija bašo sa o personija so mangena i Romani kultura thaj umetnost. Ko Latvijsko festivali ka oven umetnikija tari sasti Europa sar so si: Španija, Francija, Italija, Švedska, Romanija, Moldavija, Ukrajna, Litvanija thaj panda javera. O festivali …

Čitin Pobuter »

Zorana Mihajlovič: O Roma thaj Romane dzuvla valjanela te oven uključime ko društvo baši inkluzija.

Teloprezidentka taro Govrementi ki Srbija Zorana Mihajlovič liparga kaj o Roma thaj Romane dzuvla valjabnela te kerelpe lenge khujbe ko društvo baši inkluzija kova so ikerelape bašo pošukar dzivdipaskere uslovija ko dikhiba taro bukharnipe, educiribe, sastipe thaj kherutnipe. Oj ko phravdipe ko seminari bašo socijalno uključibe e Romen thaj Romane …

Čitin Pobuter »

Tenzije bajrona ki Romani mahala ko Plovdiv ki Bugarija sebepi Europakoro proekti.

Protestija ki Romani mahala Arman ki diz Plovdiv Bugarija sebepi i namera taro komunakere vlastija te peraven o zgrade kote so sine bagerija thaj kamionija hazrkerde bukake. Angleder nesavo vakti ko komšiluko sine rumime 15 angleder vakteskere objektija, a akana ka peravenpe o masovna zgrade. Sebepi bašo perajbe thaj rušibe …

Čitin Pobuter »

Inkluzija e Romenge tani jek taro pophare resaina bašo khujbe Srbija ki EU.

Šefi tari Direkcija EU ko pregovorija bašo buvlipe thaj komšiluko vakerga kaj i inkluzija e Romenge si jek taro pophare resarina ki Srbija bašo khujbe ki EU. Lejbaja than ko  jek ari tari Romani čhip ki fundamentalno siklana „19 Oktomvri“ ko gav Maršič ki diz Kragujevac, palo odova vakerga o …

Čitin Pobuter »

Barabar buti keribe taro UNOPS thaj Romano nacionalno soveti.

Šajdipe bašo buvlipe ko barabar buti keribe taro UNOPS thaj Romano nacionalno soveti e Romane nacionalno minoriteteske valjanela ko avutnipe te iskoristinel pe ko so šaj majšukar vakerdo sine ko eratutno bešibe. Prestavnikija taro Nacionalno soveti Romane nacionalno minoriteteske, prezidenti IO Miloš Paunkovič thaj telo prezidenti Ninoslav Jovanovič, erati ikerge …

Čitin Pobuter »

Miljan Rašič: Roma ko Zajačar si majugrozimo minoriteti.(VIDEO)

Prema ko podatke ki Srbija dzivdinena pobuter taro 100 .000 Roma palo istražiba taro Ministeriumi bašo manušikane nijamija ki teritorija taro Zajačar dzivdinena pobuter taro 2.000 milje Roma kova so akana si ki diz paše taro 1.500, numa sebepi i migracija nane uvek točna numerija vakerga o kordinatori bašo Romano …

Čitin Pobuter »

Neve stanija bašo 44 Romane familije ko Beograd.

Romane familije kola so dzivdinea ko Beogradska mahale Makiš1,Makiš2, Resnik, Jabučki rit thaj Kijevo več lenge hazrkerdo selibe ko socijalna stanija  ki mahala Ovča, liparga e dizjakoro menadzeri taro Beograd Goran Vesič. Ko ramke taro proekti protektiribe e Romane familijenge  „Taminirinaja kher barabar“, kova so i Diz Beograd kerela le …

Čitin Pobuter »

Roma BiH: Konečno dobinge o neve stanija o Roma tari Gračanica protektirime taro proekti  tari EU.

O klučija taro neve kherutne stanija si dende e Romane familijenge ki mahala  Javor ki komuna Gračanica. „Konečno siem ko šajdipe te dzivdina ko normalno dzivdipe thaj te na ove javer čhane taro javera dizutne tari BiH“ asvencar ko jakha vakerga jek personi kova so si dat pandže čhavengoro, barabar …

Čitin Pobuter »