Tuesday , October 24 2017

Roma Ki Lumia

Agorkerela i diskriminacija e Romenge: „Ni jek namangela te dzivdinel sar dzanvari“.

O deputatija ka den hango bašo havlaribe kova so vikinela sarinen ko jekutne nijamija bašo Roma thaj agor e mrzibaske mujal olende. Angluno europučlardo „Soraja Post“objasninela bašo soske ko video. Komiteti bašo dizjakoro rahati alusaringa bašo havlaribe pali pli inicijativa, kolaja vikinenape o Roma te oven dikle  sar o javera …

Čitin Pobuter »

Terne Romane talentija 2017(VIDEO)

NGO „Čegar“ tari  Kamenica, paš ko Niš ikerga VII kulturno manifestacija „Terne Romane talentija“. Paš ko vakeriba taro Časlav Jovanovič i komuna Pantelej thaj i diz Niš šhurakerge o ikeribe tari akaja manifestacija. Kote so lele than folklori tari Niš thaj diz Bor, terne sikavutne tari fundamentalno siklana „Stevan Sindjelič“ …

Čitin Pobuter »

Germanija isila avgo centro baši „anticiganizam“ ki Europa.

Taro agor e masekoskoro juli ko univerziteti ko Heidelberg isi Centro baši anticiganizam (Antiziganismus-Zentrum), akava si jekutno centro ki Germanija thaj ki Europa, kova so istražinela o forme thaj belegija taro anticiganizmo ki Europakiri istorija. O centralno pučibe si soske o Roma thaj Sinti Roma si ikalde ki disrkiminacija thaj …

Čitin Pobuter »

Romani dzuvli si členi tari Srbijakiri policija.

Dzuvla ki policija nane khanči nevo, adava sine thaj ka ovel panda but. Dzi angleder jek decenija o dzuvla ki policija sine ulavdo ki administracijakere buka, palo odova šhurakerge te khuven thaj ko operativno policijakoro sistemi kova so značinela adale bukaja kaj sine čhivde ko ulajbe uniforme, značke thaj altije. …

Čitin Pobuter »

Adalati ko Čhikago odbinga i tužba: Roma, Srbincija thaj Evreja tari Hrvatska ačhile bizo ošteta taro 3,5 milijarde dolarija.

Adalati taro Čhikago odbinga i tužba kova so sine rodime 3,5 milijrde dolarija tari Hrvatska te pukinel bašo bilačhipe so trpinge o dizutne tari Hrvatska kola si: Roma,Srbincija,Evreja ko vakti taro dujto sumnaleskoro maribe, havlarena taro Hrvatsko ministeriumi bašo avrisutne buka  thaj europakere pučiba. I tužba si vazdimi ko agor …

Čitin Pobuter »

Narkomani mudarga Romane familija: “Čhalovava akale kotoreja”.

„ o devel te mudarel tu“, „parno dive ma te dike“ sine o lafija e Romengere, palo mudaribe e Romane familijake kova so kergale o 31beršengoro Ivon Vialev. Plovdivsko apelaciono adalati mangela te tiknarel o phandlipe kova so resarela 25 berš, bašo rasiitičko mudaribe due personenge tari Romani populacija. Ko …

Čitin Pobuter »

Adalati ki Francija brkinela e Romen sebepi o klubi PSG.

Dizjakorošherutno Tari Parizko komuna Pojsi rodinga taro adalati te del arka ko brkibe e stacionirime Romen taro masek juli, ko than kote si planirimo avutno centro baši obuke e majzorale Francusko fudbaleskoro klubi PSG. Leskoro rodibe rodibe sine poštujmo ko administrativno adalati ko Versaj. O dizjakorošherutno Karl Oliv ko 31 …

Čitin Pobuter »

Direktori si bangardo baši seksualno buludi upral 14 beršengiri  Romani sikljovni ki Bugarija.(VIDEO)

Direktori tari siklovni Ki diz Burgas ki mahala Novo Paničarevo sine bangardo taro jerije e 14 beršengere Romane čhajake, sebepi  buludi olaja, thaj akana ov tano muklo ko kherutno phandlipe. Akava ulo ki fundamentalno siklana „Hristo Botev“, a o direktori Hristo Radev sinele 58 berš thaj i policija taro Burgas …

Čitin Pobuter »

Roma Hrvatska: Studentija Roma lena pobari stipendija taro javera studentija ki Hrvatska.

Ko bešibe taro Khedipe ki Hrvatska, Bruna Eših tari  politikani partija Nazavisna baši Hrvatska,sprotistavingape bašo Ivica Lovrič, kova so nesavo periodi hazrkerela o obredija e prezidenteske tari Raštra ulavdo  bašo stipendije sikljovnenge so educirinenape bašo falibe e zanaetenge thaj stipendije bašo studentija tari Romani populacija. Eših vakerga šuže lafija e …

Čitin Pobuter »

Roma Albania: Ni o čhorolipe na čhinavela o talenti baši umetnost.

ko gav Lepina ko pašipa tari komuna Lipljan ki Albanija, isi Romani familija taro 7 členija. Phral thaj phen, nanelen agorkergo artističko educiribe, numa več isilen pobuter taro 200 slike kolende kerge buti. Bajram Mehmeti thaj Fahrie Mehmeti, paš ko phare uslovija dzivdipaske, ola resarena ple sukcesija thaj o strastija …

Čitin Pobuter »