Friday , March 24 2017

Roma Ki Lumia

Avdije ko Hajnderberg-Germanija ikergjape Protest e Motoja: Stop bashi Romani deportacija !!!

Avdije ki Diz Hajnderberg – -Germanija pobuter taro 100 manusha Roma ikergje protest e Motoja Stop bashi e romani deportacija Ko akava than o Roma khedinggjepe sebepeja te vakeren dzi Germanijakere vlastija kaj o Roma nae tretirime sar javera nacionalnostija save so Rodena Azil ki Germanija, adaleja so o Roma …

Čitin Pobuter »

Ka delpe 150 000 evra bashi integracija e romengiri ki Srbija taro EU.

Ka delpe 150 000 evra bashi integracija e romengiri ki Srbija taro EU. Evropakiri unija thaj o Gavermento tari Shvajcarija ulavgje 150 000 evra bashi 23 proektija bashi organizacije taro civilno sektori savi si I resarin te anglokeren o hali e romengoro ki khedin ko purab dakshinali Srbija. Menadzeri taro …

Čitin Pobuter »

A so UNESKO i Romani čhib si ko riziko kaj šaj našavgjovel

Avdive kana notirinel pe o internacionalno dive e čhibjenge, o informacie so sikavela o UNESKO an i konekcia taro riziko taro našavipa desave lumiakere čhibjenge kote an i odoja lista sar riziko čhib arakhel pe definitivno thaj i romani čhib. Ko sako duj kurke našavgjovela po jekh lumiakiri čhib. Taro …

Čitin Pobuter »

O Roma taro Niši protestiringje anglal o kabineto e dizjakere šerutneske: Jekh masek siem bizi elektrika( video)

O Roma tari niško mahala Crvena Zvezda kote angleder jekh masek sine čhinavdi lenge i elektrika, erati  kergja protesto anglal i Komuna. O Roma tari akaja mahala akana barabutne si boriči paše 39 milionia dinaria (upreder 300.000 eura) a o problemi aso olengere lafia si kote ola savore si konektirime …

Čitin Pobuter »

Isi ili nane diskriminacija ani Francija?( VIDEO STORIJA)

Isi pohari taro jek masek sar ani jek diz ani Francija Montreul si ikavde taro jek napusteno objekti 60 dzena Roma kolaso pretezno avena tari Romanija em tari Bugarija. But NVO khedena peticije mujal akaja thaj pobut asavke akcije taro francijakoro govermento, kote so rodena lendar angleder te prevzeminen legalno …

Čitin Pobuter »

So vakerena o šerutne institucije ko Niš so naelen elektrika 30 dive e romen tari mahala Crvena zvezda ?!

Resarinaja te anelpe decija baši o problemija ki mahala Crvena Zvezda ko Niš kote so 30 dive naelen elektrika ko akava than kote so dzivdinena pashe 300o milje Roma. O žurnalistija tari produkcija ROMAWORLD kergje lafi lokalna institucijencar ko Niš te dikelpe sar šaj te anelpe decija te cidenpe akava …

Čitin Pobuter »

Galeria bašo fantomia Romane džuvlja

I galeria taro fotografie taro transeksualke thaj o “fantomia” Romane džuvlja kaksoro autori si i Vesna Lalić thaj o Dragan Kujundžić sine phravdi nagleder desave divesa an i galeria Šštab an o Beograd. I tema e galeriake si pobutforme diskriminacia . jali diskriminacia upral pobuter funde aso o kanonia an …

Čitin Pobuter »

I Roma taro Niši palem pobuter taro 30 divesa bizi elektrika

I Romani mahala Crvena Zvezda taro Niš palem si bizi elektrikani energia. Aso o lafia premal o lafia taro jekh Rom tari akaja mahala pobuter taro 30 divesa upreder 100 romane familie si bizi elektrikani energia. Čhinavde si sebepi o baro borči premal i kompania so mukhela i struja. Angleder …

Čitin Pobuter »

„Ko teleperavel o pozicie vash an o anav e Romenge”? – Kampanja vash Video Konferencia e Tradicionalno Romano Kriso!

Sar dži ko čačipa? Pučiba so si maškar sa involvirime an i majbari Internacionalno Romani organizacia – IRU. Atakia, šubikerin, phravde fukaripa prekal socialno netvorko, diskreditacia e personenge, malverzacie, čoriba, thaj aver bilačhe elementia an o vokabularo so sine kerdo ko nakhlo periodo maškar nekanutne thaj aktuelno  membria an o …

Čitin Pobuter »

An o Saraevo trujal o anava e čhaveske so džala ko jekhto klasi dophergje kaj si Rom – o jeria revoltirime

An i lista taro čhave so chdingje ko jekhto klasi tari fundavno edukacia ki škola Alija Nametak an o Saraevo trujal o anava ko jekh siklo hramosardo si kaj si preperutne taro romano nacionaliteti thaj jekhutne si notirime ko asavki forma. Tari škola vakerel pe kaj kerel pe lafi baši …

Čitin Pobuter »