Tuesday , October 24 2017

Roma Ki Lumia

Roma tari Slovenija havlarena protesti anglo govrementi.

O roma tari Slovenija tane ubedime kaj valjanela te ovel len plo konsultanti  ki diz Ljubljana thaj Maribor. Romani khedin ki diz Ljubljana ki mahala Črnomelj nane zadovolno tari pli pozicija, palo adava sebepi Ljubljansko asocijacija „Umbrela“ bašo razvibe e Romane khedipaske taro Črnomelj havlarena demonstracija thaj protestija angli zgrada …

Čitin Pobuter »

Roma Gračanik Bosna: ko sig vakti ka selinenpe ko moderna stanija kola sinelenge phende.

Roma tari diz Gračanik ki mahala „Grabovac“ ki  Bosna thaj Hercegovina kova so lengoro numero resarela paše 70 personija, udjarena o momentija keda ka selinenpe ko stanija, kolenge sine dendo lafi thaj tamirime bašo lengiri upotreba, angleder o nevo berš ki mahala Javor. Avela agor e mukenge, kote so 12 …

Čitin Pobuter »

Thabili dzamija ki Švedska: pahakape kaj i jag si čhivdi.(VIDEO)

Thabili dzamija ki diz Orebro ki Švedska, a i policija sumninela kaj i jag šaj te ovel čhivdi jali namestimi. O manuša so kerena buti ki služba taro ačhajbaskiri jag ačhile dzi ko sabalutne arija te ačhaven i jag, numa pobaro kotor thabilo. Nane informacije jali nekoj si khuvdo ko …

Čitin Pobuter »

Romani kultura thaj tradicija ki diz Berat -Albanija.(VIDEO)

Romani kultura thaj tradicija sine andi ki diz Berat ki Albania preka ko saemi anavkerdo „Romani kultura thaj tradicija“, koleste lele than pobuter komune tari Albanija tari Romani khedin. Sine kherutne kuvarija tari akaja khedin, zanaeteskere kreacije kola sine prezentirime ki akaja aktivnost ko centro e dizjakoro Berat, kote so …

Čitin Pobuter »

Ko pharipa thaj problemija o Roma azulantija so irangepe tari Germanija ki Srbija.

Roma tari Srbija ki Germanija šhurakerge masovno te dzan ko 2012-to berš,numa ko 2015-to berš havlardo si kaj i Srbija si protektirimi phuv thaj adalea sine kerdo thaj diklo  masovno iranibe e Romenge napalal ki Srbija. O Roma tegani sine anavkerde „hovavne azulantija“ sebepi adava so rodena sine azili, e …

Čitin Pobuter »

NSRNM: Educiribe,bukarnipe,kherutnipe,sastipaskoro thaj socijalno protektiribe e Romenge.

Konferencija bašo medije kova so ikergape taro nevo rakovdstvo taro Nacionalno konsili Romane Nacionalno minoriteteske, vazdinga baro inters ko pobuter mediumija ki Srbija, televizije thaj portalija sar so si: RTS,Telegraf.rs,Kurir.rs,Espreso.rs, RTV Vojvodina thaj pobuter javera. Ki konferencija sine prezentirimo o plani thaj programa taro neve rakovoditelija so ka valjanelpe te …

Čitin Pobuter »

Roma ko ko kotor tari Ljubljana tane bizo pani.

Pobuter Roma ko kotor tari Ljubljana nanelen pristap taro pani pijbaske thaj paš ko bare numereoskere mesažija , i komisija tari ECRI formirimi bašo maribe mujal rasizmo thaj na tolerancija ko soveti tari Europa, ikalge phandlipa e situacijaja ki Slovenija. ECRI tano teni taro Sovet e Europake bašo manušikane nijamija …

Čitin Pobuter »

Roma Albanija: Šoferi phandla tikne 10 beršeskere čhave ko kontinjeri.

Na obično nastani desingape ki Albanija ki šerutni diz Tirana, kote so jek šoferi kerga bilačhipe phandibaja tiken čhave kova so sine le 10 berš ko kontinjeri , ko drom „ Mylsym Shyri“. Tikno čhavo kova isinele 10 berš thaj pripadniko ki Romani khedin, dzi molinela sine bašo rahmeti thaj …

Čitin Pobuter »

O Roma tari fundamentalno siklana „Vuk Karadzič“ dobinge nevo lap top tari Komuna.

Prezidenti tari komuna  Lolo krsto ki Sribija vizitiringa i fundamentalno siklana „Vuk Karadzič“ kote so pobaro kotor taro sikljovne si Roma. Cel taro akava vizitirbe sine družibe e Romencar thaj donacija taro lap top. O prezidenti tari komuna dengalen e sikljovnen lap top , mangipaja polokheste te arakhen o drom …

Čitin Pobuter »

Europakoro adalati bašo manušikani nijamija : o batimo brodo Romencar istražinelape bi opravdimo baro vakti

Europakoro adalti bašo manušikane nijamija anga dekreti kaj o bangardo istražibe bašo Roma so našavdile palo bi bahtalipe ko Jadransko more sine na efikasno sebepi so baro vakti dzala i procedura, koleske o Govrementi taro Montenegro na denga objasninibe. Ko sudibe taro Roma, dizutne tari Srbija mujal Montenegro vakerelape kaj …

Čitin Pobuter »