Tuesday , August 22 2017

Zabava

Taro pustoši dzi ko tropsko dzeneti: 37 berš sadinela sine sekova dive po jek kaš!!!(VIDEO)

Taro bi kontrolirimo čhinibe e kaštengoro, anga o  majbaro ostrovi tari len Brampatura, ko ostrovi Madzuli tari barvali šuma uli baro pustoši, bizo dzanvarengoro sumnal. Numa adava na sine baš šukar jeke dizutneske thaj na prifatinga kolaj. Palo pobuter beršengoro mučibe o uporno Dzadav Pajeng, anga akava ostrovi ki šuži …

Čitin Pobuter »

Dali akava tano majopasno selfi kerdo bašo sa o vaktija?!!!(VIDEO)

Ko video dikola kaj nekobor gurpna adrenalinska čhave pozirinena ki zgrada učhi 450 metre ki Kina. Akala terne čhave taro peribe delinela len samo tikni ograda ki kula anavkerdi Zifeng, ki diz Nandzing, a ni jek olendar na sine len oprema prenesinena Daily mail. O manuša so kerena buti ko …

Čitin Pobuter »

Ake save avtobusija gndinel Rusinco ko anglunipe!!!(VIDEO)

Jek Rusinco tharga o internet pe idejaja keda objavinga slike sar valjanena te oven  o avtobusija ko anglunipe. Akala avtobusija tane but pojaver, a isile bešibaske thana sekote, ako resargepe ki bari gužva ola šaj vazdenpe jali mukenpe. Diken o gndibe akale Rusincoskoro  

Čitin Pobuter »

Sar bi reagirinena te čhrogol upra tumende tato čaj?!!!(VIDEO)

Sarine daraja te pipina nešto soj tato, ja pazinaja ma te tharamen, numa sar bi ovela te arakljoven ki pherdi soba manuša thaj taro jek puti te čhorgol upra tumende čajniko tate čaeja?, a bašo agor te ovel sa po bilačho, adava i te dzanen kaj samo darakergetumen thaj šalinenape …

Čitin Pobuter »

Sar magioničari manglarela pe dzuvlja?!!!(VIDEO)

Britansko magioničari Nil Henry koristinga magija te šaj manglarel pe dzuvla Čarli Gardner angleder i publika ko Edinburg. „te ovel ma tut ko dzivdipe adava tano čačutni magija thaj namangava nikeda adaja magija te čhinavgol“ vakerga Nil, thaj ov taro muj ikalga redime bukve , kola so angleder gltingalen. Ko …

Čitin Pobuter »

So kerela bilderi keda ka arakel kamera ki dukana?!!!(VIDEO)

O bilderija tane šaj ulavde personija kola so mangena te diken pe pobuter ko ogledalo čak taro dzuvla da. So kerela o bilderi keda ka dikel pe ki kamera ki dukana?. Adava šaj te dzanen samo taro akava video.

Čitin Pobuter »

Sar reagirinena dzanvaria keda ka dikenpe ko ogledalo?(VIDEO)

Hazerkerge  ki dzungla ogledalo, kote so ola dikena pe thaj , pobuter dzanvarija darana taro adava so dikena pe. Dzanaja sar o manuša reagirinena keda ka diken pli refleksija ko ogledalo, numa kobor razlikujnenape thaj sar reagirinena o dzanvarija ko adava, šaj te dikhen akate.    

Čitin Pobuter »

Sekaskoro dzivdipe tano importantno: spasimo sine gušteri so taslola ko pani!!!

Jek familja uživinela sine ko plo odmor, keda taro jek puti dikle sar jek tikno gušteri taslola ko pani, mučibaja dzivdipaske. Ola mesto te produžinen uživibaja, sar pobut manuša so bi kerena, akaja familija uštinga thaj ikalge akale tikne guštere taro pani thaj šhurakerge te iranen le ko dzivdipe. I …

Čitin Pobuter »

Švajcarija dobinga majbaro mosto ko sumnal!!!

Švajcarija dobinga majbaro mosto ko sumnal, ov tano kerdo upre ko učipe thaj tano muklo, o dizutne šaj komotno te phirenpeske. O Mosti arakljola ki Randa, Švajcarija thaj tano ko učipe taro 28 spratija upral i phuf, upral i klisura Grabengufer, o mosti tamirinelape sine samo duj tekvaš masekija, dugačko …

Čitin Pobuter »

I Makedonija avgo puti pobaro periodi si ki pomarandzesto faza!!!

Avgo puti i Makedonija odobor baro periodi si ki pomarandzesto faza vakerena tari komisija bašo tate branija. Pobuter taro jek kurko celo teritorija astardi si učhe temperaturencar taro 40 digrija, kova so dzi akana agar desingape samo 3 dive jek palo jek. Paluno puti lolo alarmi sebepi o tatipe sine …

Čitin Pobuter »