Thursday , September 21 2017

Zabava

O terne ulavgepe, a o bijav produžinga bizo olende da !!!

Ko jek bijav ko regioni taro Prizren ko Kosovo desingape nešto so na udzarelape ko bijava, ko avgo kotor taro bijav o terne ulavgepe, numa o bijav produžinga ponadari veselibaja bizo olenda da. Ko vakti keda valjanga te khuven andre o dzamutro thaj i bori, keda sarine udzarena len sine, …

Čitin Pobuter »

Ko agor taro leskoro suno:Mangava te nakhavav 10 phuvja plivibaja!!!

Avram Janku tari Romanija kova plivinela več 48 arija ki len Dunav, kova so šhurakerga tari planina Švarcvald, isile mangin bašo 60 dive te nakavel plivibaja i len Dunav, kote so hulela ko Kalo More, avdie resla dzi ko Novi Sad ki Srbija. Ki akaja avantura khuvga ko 20to Juni …

Čitin Pobuter »

Keda gurinenatumen ki tugo lenta, akva udzarelatumen!!(VIDEO)

Kotar gurinelape ki tugo lenta, khuga o vrda, probinga te našel ko lolo thaj khuga ko trito vrda, e taro asavke šoferija ikeren tumen podur. Avdie ka araken but šoferija, numa adava značinela but ulavde gndiba thaj dikiba bašo o sobrakaj, valjanela te araken tumen thaj ko vozibe da, nane …

Čitin Pobuter »

 Sa bašo pare: 100 $ dolarenge , khuvena pe kamlen bokseja!!!(VIDEO)

Ko jek taro stranska phuvja iklilo video kote so , jek manuš phirela uravdo ko odelo aktovkaja, thaj dela po 100$ dolarija okole dzuvlenge kola ka khuven pe kamlen bokseja. Ola samo valjanena te prifatinen thaj te khuven pumare kamle bokseja, a palo odova dobinena peske 100$ dolarija. Dzi kaj …

Čitin Pobuter »

Save tane o karte sa okolenge so na vlečingalen i UEFA baši SuperCup?

But phareste šaj arakhen karte taro SuperCupi kova so khelelape ko 8to avgust ko Skopje, prazniko jakhenge ko  fudbaleskoro sumnal. Ki Makedonija avena duj bare klubija Real Madrid mujal Mančhester United ki dizjakiri „Telekom Arena“, o resibe dzi ko karte tano but pharo, valjanela sine te len pe samo tari …

Čitin Pobuter »

Bliznačke phenja delinena isto kamlo thaj mangena te ačhon o solduj khamne lestar!!!

Ola duj phenja bliznačke tane ki mangipaskiri vrska e električareja Ben Birnom, a akana ov te ovel o dad olengere čhavenge, numa celo sumnal osudinela len baši akava. Ana thaj Lusi De Sinkve  identična bliznačke tari Avstralija arakle e manuše pire dzivdipaske , pa akana planirinena te ačhon khamne olestar …

Čitin Pobuter »

 Majbilačhe greške kola so šaj te keren len ki buti!!

Sarine siem svedokija ko nesave neobična situacije tari rig e kolegendar ko bukharno than ki buti, sepak i samokontrola tani taro majbaro žnačibe ko asavke momentija. Nane stalno ko adava kobor te oven talentirime thaj sukcesivna , but lokheste šaj te sikavgoven sar „negativco“ nekole postupibaja , akaja liste e …

Čitin Pobuter »

Hiti khelibe ko sumnaleskere plaže: Sexy pharakeribe balonija!!! (VIDEO)

Akale nilaeske isi jek hiti khelibe ko plaže kova so sa pobuter ovela aktuelno, o turistija khelena sexy pharakeribe balonija te šaj naken peske fino thaj te družinenpe. Palal isilen pandlo baloni,a o javer mora te prastal thaj te pharakerel le dikhen.

Čitin Pobuter »

Gudlo bebe penela pe mamake „I Love you“, dikhen!!(VIDEO)

Ko youtube iklilo jek video purano 2 berš, kova sine čhivdo ko 05 septemvri 2015 berš,kote so šaj te dikelpe jek gudlo bebe sar vakerela pe mamake „I Love you“. O video isile 5.178.339 dikiba dzi avdive, o tikno bebe šunela thaj imitirnela pe mama, kova so taro jek dikibe …

Čitin Pobuter »

Infekcije šaj te astarenpe taro melale bazentija, pazinen!!!

O bazentija  šukrakeribaja e avdisutne tehnologijake šaj celosno te keren buti bašo lengere korisnikija, o čisto pani  ko bazentija ikerenape sebepi o hemisko thaj mikrobiološko kontrola, numa ako harička zanemaringem len tegani odma ka šaj iklon bare sastipaskere problemija e plivačenge. Ko asavke uslovija o ko pani garavenape bare bakterija …

Čitin Pobuter »