Tuesday , October 24 2017

Daj frdinga pe bebe taro 10to sprati te spasinel le tari jag ko London!!!

Čudo desingape ko London, daj frdinga pe bebe taro 10to sprati te šaj spasinel le tari bari bi bah, tari jag kova so astarga celo zgrada, numa ki sa adaja bari „bi bah sine hem bah da „ odolea so akava bebe pred te perel tele ki phuf astargale jek manuš ko ple vasta thaj spasingele tari akaja bari jag.

„Akaja daj angleder te frdel e bebe pištinela lenge sine  e dizutnenge so sine več tele, gestikulacijencar te šaj haven la kaj oj ka frdel le, a ola te astarenle thaj spasinenle.

Frdinga e bebe taro dzami kova so ki adaja bari gužva tele astarga thaj spasingale jek manuš, o bebe si spasimo , numa i sudbina e dajakiri na dzangolape panda“ vakerela i Samira Lamarani koja sine svedoko ko akava nastan.

Numa sine thaj javera manuša so frdena sine pe čhaven, mangipaja te spasinenlen thaj vikibaja spasinen me čhaven, jek javer romni frdinga pe čhave taro 5to jali 6to sprati, thaj ovda ačilo dzivdo spasingape sinele samo nekobor phagipa  thaj modrice dodajnela akaja manušni kova sar so vakerena sine svedoko ke „phuvjakoro dzehnemi“ ko London.

ake video tari manušni so sine svedoko ko akaja bi bah.

Chitingen li akava?

Dad ko facebook: „1.000 lajkija ili ka mukavle“!!!

Manuš taro Alžir čhivga slika ko socijalno networko Facebook, kote so ikerela pe čhave tari …

Nevo atako ko London!!!

Nevo atako ko London ko kvarti  Finsberi Park, kova so jek vrda ki ekvaš i …