Tuesday , June 27 2017

Deputati ko Britansko Parlametnti dikelapeske Porno filmija!!!

Ana Soubri deputatka  ko adava Britansko Parlamenti dikla kaj akava deputati dikela neštoo čhudno ko leskoro mobilno thaj na vazdela po šhero olestar, pa rešinga te slikinel le thaj te čhivel I slika ko twiter.

Akava deputati dikelapeske sine porno filmija,sebepeja leskere strastija sineleske pobare, taro dosadno bešibe andre ko parlamenti.

Sar so širingape akaja slika ko socijalno networko ,ov liparga  kaj demek dikela sine purani slika taro 1958 berš, tančarke  sar khelena šah.

Chitingen li akava?

Kafa barvale šhužipaja!!!

Nakaven  o akšami palo bukakere arija uživibaja ki akaja šuži kafa taro lešniko thaj karamela. …

Filmija tela ki havaj sekova savatone ke dizjakoro Parko ko Skopje!!!

Taro 17to juni dzi ko 5to avgust bare Skopska raka, sekova savatone, ka šaj te …