Tuesday , January 17 2017

Diken taro 19:30 live stream direktno ko www.24vakti.mk amari ramazaneskiri programa

Sekova dive taro 19;30 – dzi o 22;00 o saati ka diken sekova dive live stream direktno ko amaro kanali www.24vakti.mk…

Najava-Islamsko-Ramazansko

Chitingen li akava?

-22 digrija šudro evend jali naglo sudripa ka izdrzina li ko akala uslovija?

So sa sine ki mk ko 2016 berš tikno posetibe Ko 2016 berš i Makedonija …

Peticija taro dizutne dzi JSP : Te iranelpe i themutni linija 19ka thaj 9 ka! ( Video)

Bizi anglohavljarin o JSP taro nevo berš čhinavgja e buseskere linie taro 19 thaj 9 …