Thursday , August 24 2017

Elektrovrda bašo manuša ki ortopedsko količka!

„Kenguru“ tano električno vrda kerdo si specijalno bašo manuša kola dvizinenape arkaja i ortopedsko količka.

Akava vrda si kerdo bašo jek putniko, kova so si gndimo taro duj vozačija kola so valjangalege akava, odola si i advokatka taro Teksas Steisy Zorean thaj o Ungarsko inovatori Istvan Kisaroslaki.

Kerdo i agar so šaj te khedel jek količka thaj te koristinelpe bašo tikne relacije, taro majbuter 100 kilometrija.

O elektro vrda dzala arkaja taro duj kilovatna motorija , a lengoro pheribe si 8 arija.

Chitingen li akava?

Iphone 8 skenereja ko paluno kotor !!!

I ako ko pobaro prognozirinelape sine kaj o Apple ka resel ko vakti te usovršinel …

O svetlo taro mobilno, smetinela e gogake!!!

Majbaro problemi tano e rakjakoro surfibe,kova isile vlijanibe upral i buti e hormoneskiri „melatonin“. Keda …