Tuesday , October 24 2017

Elektrovrda bašo manuša ki ortopedsko količka!

„Kenguru“ tano električno vrda kerdo si specijalno bašo manuša kola dvizinenape arkaja i ortopedsko količka.

Akava vrda si kerdo bašo jek putniko, kova so si gndimo taro duj vozačija kola so valjangalege akava, odola si i advokatka taro Teksas Steisy Zorean thaj o Ungarsko inovatori Istvan Kisaroslaki.

Kerdo i agar so šaj te khedel jek količka thaj te koristinelpe bašo tikne relacije, taro majbuter 100 kilometrija.

O elektro vrda dzala arkaja taro duj kilovatna motorija , a lengoro pheribe si 8 arija.

Chitingen li akava?

Dali valjanela te pheren o telefoni  preka ki sasti rakj?

  O baterije taro telefonija pobuter na ikerena dzi ko agor taro dive, a obično …

So šaj te udjarelpe taro nevo Galaxy 9?

Taro Samsung udjarelape te prezentirinel nevo prodolženie tari S serija numeroja 9, a prema ko …