Saturday , June 24 2017

Elektrovrda bašo manuša ki ortopedsko količka!

„Kenguru“ tano električno vrda kerdo si specijalno bašo manuša kola dvizinenape arkaja i ortopedsko količka.

Akava vrda si kerdo bašo jek putniko, kova so si gndimo taro duj vozačija kola so valjangalege akava, odola si i advokatka taro Teksas Steisy Zorean thaj o Ungarsko inovatori Istvan Kisaroslaki.

Kerdo i agar so šaj te khedel jek količka thaj te koristinelpe bašo tikne relacije, taro majbuter 100 kilometrija.

O elektro vrda dzala arkaja taro duj kilovatna motorija , a lengoro pheribe si 8 arija.

Chitingen li akava?

Dad kova sa ka kerel pe čhajake te ovel bahtali !!!

Koga kerelape lafi bašo proektija baši sikljovni nesave jerije ka keren sa, ka den sa …

O iphon8 si sebepi so ka oven prestavime neve Galaxy8 thaj LG G6 verzije!!!

Palune dive kerelape lafi kaj o Samsung thaj LG planirinena te prestavinenpe neve verziencar taro …