Sunday , October 22 2017

Euforija alusariba naklja, o Roma taro Kale panda avrijal( Video)

Nevebersheskere paketija ulavde taro Nvo Ambrela bashi o Roma telo Kale kot isi 130 manusha kolendar pashe 70 chave save soj tane avrijal taro edukacijakere procesija…

Video storija ….

 

Chitingen li akava?

Ka predložinelpe menibe ko pukibe tari socijalno arka ki Makedonija.

Ka meninelpe o sistemi bašo pukibe i socijalno arka,ekspertija taro Filozofsko fakulteti ko Skopje kerena …

Vakciniribe mujal sezonsko gripi.

Bašo jek ari tekvaš taro šhurakeribe imunizacija pobuter taro 100 pacientija priminge vakcina mujal sezonsko …