Tuesday , October 24 2017

Evropakoro Romano Instituti baši umetnost thaj kultura šhurakerga pe bukaja !!!

Pravdipe e aktivnostenge taro Evropakoro Romano Instituti e Romenge baši umetnost thaj kultura(ERIAC), ikergape ko Berlin-Germanija, ko svečeno pravdipe  sine sprovedimo tari Alijansa baši ERIAC. Sovet baši Evropa, germnasko ministeri bašo avrisutne buka thaj fondacie baši pravdo opštestvo.

ERIAC tano gndimo te ovel javno sredstvo prestajbaske e talentenge thaj o barvalipe tari Romani umetnost, kultura thaj istorija baši demonstracija adaleske sar o Roma ange e evropsko kulturake.

„Romani umetnost, čhib thaj tradicija prestajnela maj zorale vrske maškar 12 millionija Roma kola so dzivdinena ki Evropa“ objasninela barabar deklaracija baši ERIAC angleder izdadime taro Željko Jovanovič, prezidenti ko odbor taro ERIAC thaj Romani Rouz, o Romane aktivistija,prezidenti e Centralno soveteske baši  germanska Sintie thaj Roma.

„ i Romani kultura tani barvali evropsko civilizacijaja vekoncar“ vakerela ko havlaribe,“baš akana, ko vakti keda odobor but buka počminge te čhingon e evropsko dizutnen thaj e phuvjen jek taro javer , o ERIAC ka iskoristinel akala prednostija ki mok tari kultura baši maribe mujal akala postojana predrasude thaj te del dzevapi olenge prezentiribaja pozitivna identitetija taro Roma thaj Sintije“.

Ko svečeno pravdipe lele than Torbjorn Jagland generalno sekretari taro Sovet e Evropake, Michael Roth državno ministeri bašo avrisutne buka tari Sojuzno Republika Germanija, George Soros prezidenti ki fondacija Pravdo opštestvo, Željko Jovanovič prezidenti e odboreskoro taro ERIAC, Timea Junghaus potparoli ko ERIAC, Sead Kazanxhiu romano aktivisti thaj slikari, Dijana ’Pavlovič prezidenti ki Alijansa baši ERIAC, thaj Romani Rose prezidenti ko centralno soveti e germansko Sintienge thaj Roma.

I ceremonija sine emitujmi ko dzivdo (live) preka ko socijalna networkija ko Facebook ki rig tari Alijansa taro ERIAC thaj ROMEA ki Češka.

 

Chitingen li akava?

Dejbe arka e Romane čhaven thaj anibe ko angleder siklane ki Albanija

Meleqe Rot si avgo Romani sikavni ki Albanija, thaj Ina Mahlata ambasadori bašo rahati,aktivisti bašo …

Obuka bašo lejbe than terne Romenge bašo korkoriorganiziribe ki Hrvatska.

E Ternengoro konsili bašo Konsuli ki Europa havlarela vikerin bašo terne Roma tari Hrvatska te …