Friday , March 24 2017

Foto haberi Bijav suneti ko Kichevo..

Ko Kicevo ko bijav suneti… JEK SLIKA ILJADA LAFIJA  ROMANI FAMILIJA KO KICHEVO KO ALAJ….

Foto haberi…

foto haberi

Chitingen li akava?

Fotosesija taro phuvjakoro tinaniba ko Skopje

Nekobor slike taro akale diveskere nekobor phuvjakee tinaniba. AKAVA ANGLA KI AMERIKANSKO AMBASADA

BAHTALO KURBAN BAJRAM SA E ROMENGO KO SUMNAL

BAHTALO KURBAN BAJRAM SA E ROMENGO KO SUMNAL