Tuesday , January 17 2017

Foto haberi Bijav suneti ko Kichevo..

Ko Kicevo ko bijav suneti… JEK SLIKA ILJADA LAFIJA  ROMANI FAMILIJA KO KICHEVO KO ALAJ….

Foto haberi…

foto haberi

Chitingen li akava?

BAHTALO KURBAN BAJRAM SA E ROMENGO KO SUMNAL

BAHTALO KURBAN BAJRAM SA E ROMENGO KO SUMNAL

Veljko Kajtazi thaj Kujtim Pacaku