Tuesday , October 24 2017

I Francija dobingja nevo prezidenti

Sar so sine erati hramomo ki jek mli analiz , i viktorija taro akala predsedatelsko alusariba ki Francija ka ingrale levicarsko kandidati Emmanuel Macron, kova so osvongja 66,1 tarošel  taro avazija angleder I Mari Le pen koja so dobingja 33,99 taro šel taro avazija

Akaja viktorija sine tocno vakerdi anglo nekobor dive anglo o dujto krugo taro akava glasibe, sajdipaja te peravelpe o nacionalisticko desno radikalno partija te lel akaja bari themutni funkcija ki Francija.

Isi nekobor faktorija kola so peravgje e Le Pena ko akala alusaribe, avgo si lakoro bipendzraibe shukar o themutne bukja, dujto anti migracisko anti stransko politika koleja so peravela o vrednostija e drzavakoro « Sloboda Pravda Ednakvost, planija baso izmene thaj funkcioniribe e Francijakoro ko EU em lakoro iklojbe tari EU zona koja so ka anel baro paripe e francijakere ekonomojke dikindor kaj o EU funkcionirenela sar jekhutno kurko ke plemembrija so olesnitelno sajdipe baso kino bikinibe proizvodija andre tari EU thaj lakoro bi nanibe plani thaj  programa basi socio ekonosmko hali e Francijakoro.

Pala ko vakeribe erati neoficijalno o rezultatija thaj i viktorija e Macronskiri ov dengja jek kratko izjava bashi francijakere mediumija kote so vakergja kaj, akaja viktorija pravela nevi rig bashi Francija, nevi rig bashi tolerancija thaj pakjajba.
Iako i pakjin mashkar o elektorati kola so denge piri vota e Macroneske si ulavde, ola denge piri vota sal te kontririnen e lepenakere fasistikane nacionalnikane idejenge, akala duj struje ki Francija vakerena so o elektorati sine chivde maskar te alusarinen basi «  Chuma » jali « kolera » duj opasna nasvalipe.

Inaku o Emanuel macron i duznost presedateli tari Francija ka lel 14 maj, le na ka ovele baro vakti bidzukeribaske, soske 11 thaj 18 juni o Francuzia iklovena palem ko alusaribe kote so ka treben te alusarinen basi 577 membrija taro Nacionalnikao parlamenti.

Kozom si mange pendzardo o osvojibe pobut membrija ko akava parlamenti ka ovel shodno kozom o Macron ka sukcesinel te ostvarinel pire ideje

Inaku o Macron talo fundavno thaj lideri tari biathinali kupa « MARSH » anglutno bankari tari Rotshild kompanija, purano consili e prededateleskoro Fransoa Holand, thaj ministeri basi ekonomija, kova so angja pobut pozitivnikane merke baso prodavnice durakeribaja lengoro vakti buti keribaskoro.

Isile 39 bersh thaj jek si taro najterne predsedatelija ki Francija.Ov dela baro zori basi evropakiri integracija

Raporti tari Francija bashi 24vakti Mozes Solomon

Chitingen li akava?

Rusko TV čheren mujal kandidatka bašo Putin ko prezidentska alusariba.(VIDEO)

Pendzardi Rusko televizisko legarutni  thaj žurnalistka Ksenija Sobčak kova isila 35 berš havlarga kaj ka …

Kanuni ki Germanija:Taro 01.01.2018-to ka šaj kerelpe buti ki Germanija bizo EU pasoši?

Ko socijalna networkija šhurakerga te spodelinenpe informacije kova so dela umuti e dzijane keda si …