Thursday , September 21 2017

“Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”

Ki xurdelin ” 8to Aprili”, ani komuna Šuto Orizari kergape startoja ko 12.00 dakikja

O dujto khedipe e romenjencar thaj romencar thari i komuna.

LULUDIO informativno khedipa si kotor taro o proekti “Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”, a si ki realizacia tari i organizacija Romani Asocijacija Džuvlenge thaj Thernenge LULUDI thaj ORT, finansirimo thari Europakiri Unija.

 

Chitingen li akava?

Proekti RRC – Amen gradinaja phurt bash amaro Avutnipe(Video)

Pobuter bashi i proektna aktivnost taro Romano resusrno centar diken ko Video  

Avdive ikerel pe i konferencia anavkerdi sar Šunen amen – Den amen antvorto an i organizacia taro o IRU thaj o RBICM

An o kerde aktivitetia e Romane Biznis Informativno Centro – RBICM thaj Internacionalno Romane Uniake …