Thursday , April 27 2017

“Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”

Ki xurdelin ” 8to Aprili”, ani komuna Šuto Orizari kergape startoja ko 12.00 dakikja

O dujto khedipe e romenjencar thaj romencar thari i komuna.

LULUDIO informativno khedipa si kotor taro o proekti “Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”, a si ki realizacia tari i organizacija Romani Asocijacija Džuvlenge thaj Thernenge LULUDI thaj ORT, finansirimo thari Europakiri Unija.

 

Chitingen li akava?

IRU Manifesto

Pativalen I Internacionalno Romani Unia – IRU sar majbari aktivno internacionalno Romani organizacia, ko avipa …

Ораторските настапи на тема: „РОМСКИОТ НАРОД – МИНАТОСТ, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА

Ораторските настапи на тема: „РОМСКИОТ НАРОД – МИНАТОСТ, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА“ ќе опфатат актуелни и релевантни …