Monday , May 29 2017

“Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”

Ki xurdelin ” 8to Aprili”, ani komuna Šuto Orizari kergape startoja ko 12.00 dakikja

O dujto khedipe e romenjencar thaj romencar thari i komuna.

LULUDIO informativno khedipa si kotor taro o proekti “Jekeskere šajdipa e Romane džuvljenge te len than ki buti ko bikinipaskere taneste”, a si ki realizacia tari i organizacija Romani Asocijacija Džuvlenge thaj Thernenge LULUDI thaj ORT, finansirimo thari Europakiri Unija.

 

Chitingen li akava?

Seminari thaj obuke taro proekti anavkerdo “Media platforma baši zastapibe kote lela than thaj o 24vakti

Akava seminari ikerelape ko Veles ,kote so pocminga ko 19maj a agorkerela avdie ko 22 …

Амбасадорот на Република Франција во посета на НРЦ

Амбасадата на Република Франција ги поддржува активностите во насока на промоција на човековите права, истакна …