Monday , February 27 2017

Kazne dži ko 1,000 evra : O firme thaj prodavnice valjani te ćistinen o iv angla ko vlezija.

Prema ko kanuni baši javna ćistota thaj protekcija ko javno sobrakaj, o pravnikija sopstvenikija taro objektija, so nane te araken redovno thaj kvalitetno ćistibe e iveskoro taro javna prostorije angla lende ka araklon kaznaja ki globala taro 500 dži 1,000 evrija.

Taro 500 dži 1,000 evrija tani i kazna ako na održinge o than sar so valjani prema o kanuni, numa sledojnela kazna da okolenge soj tane zadužime bašo jevendaskoro održibe e javno površinenge, ako ko vakti na cidinge o iv.

Adaja kazna tani taro 2,000 dži ko 3,000 evrija

 

Chitingen li akava?

I Makedonija učardi iveja!!!

I Makedonija avdie džangavdili učardi iveja, kote so ko nesave thana resarela dži ko 30 …

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРОЦЕНКА НА ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ„

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРОЦЕНКА НА ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ„ Целта на настанот е за  превземените активности …