Sunday , October 22 2017

Kazne dži ko 1,000 evra : O firme thaj prodavnice valjani te ćistinen o iv angla ko vlezija.

Prema ko kanuni baši javna ćistota thaj protekcija ko javno sobrakaj, o pravnikija sopstvenikija taro objektija, so nane te araken redovno thaj kvalitetno ćistibe e iveskoro taro javna prostorije angla lende ka araklon kaznaja ki globala taro 500 dži 1,000 evrija.

Taro 500 dži 1,000 evrija tani i kazna ako na održinge o than sar so valjani prema o kanuni, numa sledojnela kazna da okolenge soj tane zadužime bašo jevendaskoro održibe e javno površinenge, ako ko vakti na cidinge o iv.

Adaja kazna tani taro 2,000 dži ko 3,000 evrija

 

Chitingen li akava?

Ka predložinelpe menibe ko pukibe tari socijalno arka ki Makedonija.

Ka meninelpe o sistemi bašo pukibe i socijalno arka,ekspertija taro Filozofsko fakulteti ko Skopje kerena …

Vakciniribe mujal sezonsko gripi.

Bašo jek ari tekvaš taro šhurakeribe imunizacija pobuter taro 100 pacientija priminge vakcina mujal sezonsko …