Tuesday , October 24 2017

Margele soske tano Rom !!!

Grupa taro čhave tari fundamentalno siklana „Karadzordze“ ko  Beograd-Srbija marge jeke čhave tari isto siklana kova so sine potikno lendar jek berš, sar so vakerena adala so dikle akava maribe vakeren sebepi bašo adava sine so o čhavo si Rom.

Sar so penena o informacije , o čhavo ke siklanakoro dvoro ikerela sine Srpsko bajrako , a nekobor čhave pobare lestar kola so sine 8to oddelenie ale leske thaj vakerge leske kaj ov nae le pravo te ikerel adava bajrako soske tano „CIGAN“ Rom!.. palo odova khuvgele ,, šhutirinenale sine čak tasavenale sine šhipkaja,leskiri klasno sikavni Vladanka Jakšič vakerga avdie kaj nane le nesave rane thaj nae dukavdo, numa baro tano o motivi so vazdinga akava incidenti.

„ov si ko disave thana grebimo, thaj adava nae nesavo baro problemi, darakeribaske si adava o sebepi soske margele , sebepi so ov tano Rom“ vakerela i klasno sikavni Vladanka Jakšič, vakeribaja kaj o Romano čhavo si mirno thaj kaj tari leskiri rig na sine provokacije, oj vakerela kaj i siklana ka rodel sa te kerelpe prema ko kanuni te rešinelpe akava.

„amen odma akava ka prijavina ki policija thaj ka kerel sa soj ki nadležnost e siklanake, akala sikljovne taro 8to oddelenie valjani te len o posledice taro akava so kerge thaj te oven kaznime“ vakerela i klasna Jakšič.

Ko pučiba kaj sine e siklanakoro policajco kova so pukjinena le o jerija e čhavengere, ov tano akate te dikel sa so desingola thaj te anel redo bašo protektiribe, i tužba koja so ka ovel dendi baši akava slučaj ka ovel dendi thaj isto  e policajcoske da.

Chitingen li akava?

Lani berš paše akava periodi tinanibe ki Makedonija (Skopje), akana ki Bosna!!!

Tinanibe e phuvjakoro (zemjotres) ki Bosna, zorakeribaja taro 4 digrija prema ko Rihtereskoro meribe, avdie …

“Taro Mangipe sa dzi ko Meribe” ki Srbija: Spasindoj pe kamle te na mudarelpe Gazingala vozi!!!

25 beršengiri čhaj muli, a lakiri phen tani khuvdi keda gazingala pharipaskoro vozi tritodi (sreda) …