Saturday , June 24 2017

Milioni evrija bašo Roma tari Srbija !!!

O Državno sekretarijati thaj prezidenti bašo anglodzajbe e Romengoro , anibe i dekada uklučibaja e Romen, Nenad Ivaniševič avdie liparga ki Subotica kaj i EU baši kherutnipe e Romengoro ka del okolo 2,5 milionija evrija, a i Germanija baši lengoro educiribe  thaj bukarnipe ka del 2,4 milioni evrija.

„ arkaja taro proekti bašo kherutnipe  e Romengoro thaj e Romane familijengoro kova so realiziringa i Germansko humanitarno organizacija Help, EU denga 2,5 milionija evrija, a bašo educiribe thaj bukarnipe e Romengoro ko kotor taro proekti anglodzajbe bašo educiribe thaj intergracija e Romenge ki Srbija, hramovibe terne Romen thaj reintergracija okolenge so irangepe, o Germansko Govrementi ulavga 2,4 milionija evrija“ vakerga o Ivaniševič.

Ov sine ki vizita ko Edukativno Centro e Romengoro ki Subotica, vakerga kaj akava centro si majšukar primer keribaske barabar buti thaj intergracija e lokalno samoupravaja thaj dejbaja arka tari EU thaj  baši o centro da  ka ulaven finansiska sredstvija.

Ivaniševič vakerga kaj o educiribe , bukarnipe, kherutnipe, sastipe thaj socijalno protektiribe tane o majimportantna obredija tari strategija bašo angolodzajbe e Romenge ki Srbija.

O Govrementi tari Srbija ko avgo kotor taro juni usvojniga akciono plani baši akaja strategija, sikavela posvetibe  thaj dikibe bašo anglodzajbe e Romane populacijake vakerela o Ivaniševič.

Edukativno centro e Romengoro tani nevladino organizacija kerdi 2005 berš, koja so lengiri cel tani inkluzija e Romengiri ko lokalna khedina thaj vizija e društvoske bizo predrasude.

Chitingen li akava?

Dostapno thaj kvalitetno educiribe e Romenge ki Srbija!!!

Državno sekretari ko Ministeriumi bašo prosveta nauke thaj tehnološko razvoj Anamarija Viček thaj i direktorka …

Apel baši ošteta bašo kontanimirime ko kampija taro ON ko Kosovo!!!

Europakere thaj Kosovska organizacije kola kerena buti e Romane pučibaja, bičalge lil dzi ko generalno …