Tuesday , October 24 2017

Muharem Sebezovski neve giljaja” U TUDZINI”

Jek taro majbare romane giljavutne ki istorija ko Roma o Muharem Serbezovski akala dive promoviringja pli nevi gili anaveja” U TUDZINI”

muharemO Muharem Serbezovski si dzivdi legenda kote so kergja but bari kariera ki SFRJ , soj najshukar ikljola tari Shutka. prepreleako majshukar romane giljavutne ko bivsho jugoslavijakoro than. Akana beshela ki Germanija. Ki akanutni kariera isile but gilja ikaldo ki Srbijakiri, Bosansko, Romani chib. ko agorutno periodi salde shaj dikajale po nesave singlija te ialel pire fanenge save tane obut baro numero ki bivsho jugoslavija sar thaj Makedonija.

 

 

Ake diken o Video tar nevi gili e ppularno romane giljavutnestar …

www.24vakti.mk/romani

Chitingen li akava?

Lizabet Biljali taro Kumanovo ko trito krugo ko ” Neke novi klinci” Grand produkcija

Lizaet Biljali taro Kumanovo kote soj tani unuka e pendzarde romane giljavutneske Erdzan Ameti khuvgja …

Romano peske Romano !!

Dikhen pobuter ko video