Monday , March 27 2017

Nevebersheskiri proslava ki FS pralja Ramiz thaj Hamid

Nevebersheskiri proslava ki FS pralja Ramiz thaj Hamid

Diken video…

Chitingen li akava?

Курто Дудуш: Расветлувањето на ваквите немили и непосакувани настани ќе придонесат кон градење на доверба и почит помеѓу нас Ромите

Како претставник на Ромската заедница во Собранието на Република Македонија, заедно со моите колеги од …

Ромска граѓанска Платформа во Македонија (Видео)

Ромската граѓанска платформа во Македонија заедно со останатите ромски невладини организации, планира да создаде можности …