Saturday , June 24 2017

Nevebersheskiri proslava ki FS pralja Ramiz thaj Hamid

Nevebersheskiri proslava ki FS pralja Ramiz thaj Hamid

Diken video…

Chitingen li akava?

MTSP: I Ministerka Carovska na bisterga e Romen telo Kale!!!

Ko havlaribe taro Ministeriumi , i ministerka baši trudi thaj socijalno politika Mila Carovska na …

Havlaribe taro khedipe ROMA S.O.S!!!

Khedipe ROMA S.O.S finansisko podrška e kancalarijake taro UNICEF-Skopje, avdie ikerga nastan baši promocija e …