Tuesday , October 24 2017
DRUSTVO Cigarete, poskupljuju Foto Jelena Vucetic

Nevi sekiracija e dizutnenge: Taro 1 juli skuponena o cigare ki Srbija!!!

Sebepi o baripe e specifično akcizake bašo o dinari, o cigare taro 1 juli ki srbija ka bajron bašo 10 denarija tari kutija.

Adava tano rezultati bašo nevo akcizno plani, usvoimo taro avgo kotor e beršeskoro, usvoibaja o menibe e kanuneskoro bašo akcizije,prema kova dzi ko 2020 berš ko sekola 6 masek ka bajron e državakere bordzija, numa akana namesto 64 denarija pali kutija , a o astaribe e državakoro ka ovel 65,5 denarija.

O proizvoditelija nane pumare cene te meninen samo ko baripe e akcizake nego ka dodainen panda javera 8.5 denarija pali kutija. O sebepija baši adava tani i  tiknardi dobivka.

I Srbija ko agor e 2020 beršeske ka valjane te resarel o standardija tari EU kola hramonena kaj o učipe e minimalno akcijake tano 90 evrija bašo 1.000 cigare, a  adaja tani akana ko momenti po 50 evrija ki akaja phuv.

Chitingen li akava?

Lani berš paše akava periodi tinanibe ki Makedonija (Skopje), akana ki Bosna!!!

Tinanibe e phuvjakoro (zemjotres) ki Bosna, zorakeribaja taro 4 digrija prema ko Rihtereskoro meribe, avdie …

“Taro Mangipe sa dzi ko Meribe” ki Srbija: Spasindoj pe kamle te na mudarelpe Gazingala vozi!!!

25 beršengiri čhaj muli, a lakiri phen tani khuvdi keda gazingala pharipaskoro vozi tritodi (sreda) …