Saturday , June 24 2017

Obuka basho bukarnipe e terne romenge

 

O centro bashi ekonomijakere analize (CEA) ko partnerstvo e organizacijaja “Sumnal” (zdruzhenie asocijacija za razvoj na romskata zaednica) , CKKER ( svetla idnina) thaj i organizacija KHAM (asocijacija za demokratski razvoj na romite), ko ramke e proekteja “Bukarnipe e terne Romenge ” finansirimo tari EU, organizirinela serija bi parengoro obuke. Ko akala obuke shaj lena than sa o roma soj tane bi bukakoro taro 18-35 bersh.
Palo agorkeribe e obukenge ,o terne Roma ka ovel len shajdipe bashi pukjimi praktikansko buti ko disave taro kancelarije e partnersko organizacijenge ja ko kompanije barakeribaja lengere bukakere veshtine thaj poloko pristap ko kurko taro trud.
Akala obuke ikrenape ko Veles ko hoteli Romantik ko pobuter datumija , ko pobuter grupe.

Cel e proekteskiri tani barakeribe o kapacitetija e terne Romenge basho pobaro bukarnipe, veshtine arakipaske buti.

Chitingen li akava?

Seminari thaj obuke taro proekti anavkerdo “Media platforma baši zastapibe kote lela than thaj o 24vakti

Akava seminari ikerelape ko Veles ,kote so pocminga ko 19maj a agorkerela avdie ko 22 …

Амбасадорот на Република Франција во посета на НРЦ

Амбасадата на Република Франција ги поддржува активностите во насока на промоција на човековите права, истакна …