Tuesday , October 24 2017

Obuka basho bukarnipe e terne romenge

 

O centro bashi ekonomijakere analize (CEA) ko partnerstvo e organizacijaja “Sumnal” (zdruzhenie asocijacija za razvoj na romskata zaednica) , CKKER ( svetla idnina) thaj i organizacija KHAM (asocijacija za demokratski razvoj na romite), ko ramke e proekteja “Bukarnipe e terne Romenge ” finansirimo tari EU, organizirinela serija bi parengoro obuke. Ko akala obuke shaj lena than sa o roma soj tane bi bukakoro taro 18-35 bersh.
Palo agorkeribe e obukenge ,o terne Roma ka ovel len shajdipe bashi pukjimi praktikansko buti ko disave taro kancelarije e partnersko organizacijenge ja ko kompanije barakeribaja lengere bukakere veshtine thaj poloko pristap ko kurko taro trud.
Akala obuke ikrenape ko Veles ko hoteli Romantik ko pobuter datumija , ko pobuter grupe.

Cel e proekteskiri tani barakeribe o kapacitetija e terne Romenge basho pobaro bukarnipe, veshtine arakipaske buti.

Chitingen li akava?

Agorutni konferencia tari „Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“

Agorutni konferencia tari „Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“ Ko nakhlo paraskin ko …

Промоција на проектот Вработување на млади Роми

Центарот за економски анализи – ЦЕА Скопје во соработка со организациите Сумнал, Светла Иднина и …