Thursday , August 24 2017

Proekti „ te havamen pošukar“!!!

I nevladino organizacija Romano obnoviba , keribe buti thaj alternativa (ROSA) ko prostorije tari maškar siklana bašo tekstil thaj dizajn ko Leskovac, ikergape ko 12to juni, ikergape konferencija bašo anavkerdo proekti „ te havamen pošukar“.

O prezidenti e organizacijake ROSA Zoran Saitovič vakerela kaj akava proekti  finansirinela le o Govrementi tari Srbija preka ko kancelarije bašo manušikane malcinska nijamija ki Republika Srbija, thaj ka ikerelpe duj masek.

„cel tani te pipina , te pendzara thaj tiknara i diskriminacija prema ko Roma thaj te kera šajdipa baši te nakava akava problemi e diskriminacijaja  thaj te araka metode thaj rešenija bašo odova“ vakerela o Saitovič.

„ o proekti relizirinelape ko duj dizja Jablaničko thaj Pčinsko krugo, ko Leskovac thaj Vranje ko keribe buti e trine maškar siklanencar, maškar siklana Hemisko-tehnološko siklana.“Božidar Dzordzevič Kukar“ ,maškar siklana bašo tekstil thaj dizajn taro Leskovac, thaj  tehničko maškar siklana ko Vranje.

Barabar 120 sikljovne taro akala škole ka oven educirime preka ko predajbe thaj rabotilnice posvetime temaja baši i diskriminacija, predrasude thaj stereotipija „ dodainga o Saitovič.

Ov vakerga e čhavenge te na kerelpe ulajbe maškar olende, ola tane pravo barvalipe jeke narodoske thaj e državake  Srbija.

„ka oven ikerede 6 rabotilnice , inače amen isi amen iskustvo ki akaja problematika , soske sine amen više kerdo rabotilnica akale temaja. O terne nekad pendzarena i diskriminacija , numa nekad thaj na, adava i tani amari cel te sikavalenge soj tani i diskriminacija thaj sar manifestirinela i diskriminacija, desinelape čhave nesvesno te diskriminirinen prema nekaste, soske postojnena nesave stereotipija thaj predrasude „ vakerela  o Saitovič

Chitingen li akava?

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa …

Roma taro Vidin Bugarija iklile mujal o „mrzibe thaj bilačhipe“!!

Facebook grupa anavkerdi „Anglunipe“ taro Romane manuša, iklile te marširinen dzi ko spomeniko taro Vasil …