Tuesday , October 24 2017

Proekti „ te havamen pošukar“!!!

I nevladino organizacija Romano obnoviba , keribe buti thaj alternativa (ROSA) ko prostorije tari maškar siklana bašo tekstil thaj dizajn ko Leskovac, ikergape ko 12to juni, ikergape konferencija bašo anavkerdo proekti „ te havamen pošukar“.

O prezidenti e organizacijake ROSA Zoran Saitovič vakerela kaj akava proekti  finansirinela le o Govrementi tari Srbija preka ko kancelarije bašo manušikane malcinska nijamija ki Republika Srbija, thaj ka ikerelpe duj masek.

„cel tani te pipina , te pendzara thaj tiknara i diskriminacija prema ko Roma thaj te kera šajdipa baši te nakava akava problemi e diskriminacijaja  thaj te araka metode thaj rešenija bašo odova“ vakerela o Saitovič.

„ o proekti relizirinelape ko duj dizja Jablaničko thaj Pčinsko krugo, ko Leskovac thaj Vranje ko keribe buti e trine maškar siklanencar, maškar siklana Hemisko-tehnološko siklana.“Božidar Dzordzevič Kukar“ ,maškar siklana bašo tekstil thaj dizajn taro Leskovac, thaj  tehničko maškar siklana ko Vranje.

Barabar 120 sikljovne taro akala škole ka oven educirime preka ko predajbe thaj rabotilnice posvetime temaja baši i diskriminacija, predrasude thaj stereotipija „ dodainga o Saitovič.

Ov vakerga e čhavenge te na kerelpe ulajbe maškar olende, ola tane pravo barvalipe jeke narodoske thaj e državake  Srbija.

„ka oven ikerede 6 rabotilnice , inače amen isi amen iskustvo ki akaja problematika , soske sine amen više kerdo rabotilnica akale temaja. O terne nekad pendzarena i diskriminacija , numa nekad thaj na, adava i tani amari cel te sikavalenge soj tani i diskriminacija thaj sar manifestirinela i diskriminacija, desinelape čhave nesvesno te diskriminirinen prema nekaste, soske postojnena nesave stereotipija thaj predrasude „ vakerela  o Saitovič

Chitingen li akava?

Dejbe arka e Romane čhaven thaj anibe ko angleder siklane ki Albanija

Meleqe Rot si avgo Romani sikavni ki Albanija, thaj Ina Mahlata ambasadori bašo rahati,aktivisti bašo …

Obuka bašo lejbe than terne Romenge bašo korkoriorganiziribe ki Hrvatska.

E Ternengoro konsili bašo Konsuli ki Europa havlarela vikerin bašo terne Roma tari Hrvatska te …