Tuesday , October 24 2017

Reakcija taro Romane NVO thaj aktivistija sebepi so nane birimo Rom telo ministri ko Govrementi ki Republika Makedonija!!!

“Khedipe taro dizutne thaj aktivistija kola ikerena akaja reakcija sikavela o bi zadovolstivija pral o dekreti e premiereskoro Zoran Zaev bašo rasporedibe mandatija e tele minstrengoro, sebepi bašo adava si soske nane birimo ni jek Rom te ovel telo ministri. Računinaja kaj akava dektreti direktno anela o pučibe I intergracija e Romane khedinjake taro Govrementi ki Republlika Makedonija, ko opštestvo thaj osobeno ko pristap e institucienge thaj šajdipe bašo amen o Roma te lan than direktno ko procesija taro anibe dekretija thaj amaro pridones te dale bašo o razvibe e demokratijake ki amari phuv.

I ako akava Govrementi ko vakti tari kampanja vakerga anglodzajbe e Romenge ki Makedonija, thaj sebepi adava dobinge baro dumo tari Romani khedin, ki praksa biribe samo jek Ministri bizo resor ko Govrementi e Republika Makedonijakoro kreirinela oset ki Romani khedin kaj I situacija e Romencar na dzala anglal, nego li iranela pe napalal. Akava potego vazdinga reakcije ko dizutne tari Romani khedin, thaj ka kulminirinel ko presret e lokalno alusaribaske ko masek oktomvri.

Rodaja o prezidenti e neve Govrementeske te dikel piro dekreti bašo rasporedibe  o funkcije ki država. Isi amen umuti kaj ko avutne planija baši inkluzija e Romenge ko opštestvo thaj ko javna institucije, ka naznačinelpe e Romen thaj Romanjen ko rakovodna funkcije e državno institucienge kola tane taro vitalno značibe bašo anglodzajbe e Romengoro ki Republika Makedonija.

Udjaraja kaj amare da prestavnikija ki izvršno vlast thaj ko kanuneskiri vlast o  deputati Kurto Duduš thaj o Ministri bizo resor Samka Ibraimovski ka reagirinen ko akava dekreti thaj javno ka ikeren o interesija e Romengere angleder o institucije.

O participativno sistemi bašo rešibe e kereke problemeske kolencar arakljona o Roma, havelape thaj o konsultiribe e khedipaskoro taro dizutne, aktivistija thaj intelektualcija tari Romani khedin, sar thaj o biribe Romen, Romanjen ko rakovodna thana ko ramke taro nevo Govrementi. Baši adaja cel o khedipa e dizutnengere rodena dikibe e Romane prestavnikoncar ko kanuneskiri vlast sar e premiereja Zoran Zaev te šaj objasninen piro dekreti bašo sebepi so na sine birimo Rom sar telo ministi.

Verujnaja kaj o iskreno dijalog thaj lejbe than sa e khedinjenge ko procesi taro anibe dekretija tane prioriteti thaj si importantno ko nevo Govrementi.

Chitingen li akava?

Kurto Duduš-Kuco: O kurko ki Šutka na phandelape, ka ačhol thaj ka ovel pošužo(VIDEO)

Erati ki tribina ikerdi taro SDSM ki Šutka o kandidati bašo dizjakoršherutno Kurto Duduš-Kuco vakerga …

Zaev ki komuna ŠO: Agorkerdo i sa baši Familija Bajram ki Šutka, Ka kera buti bašo jekhipe barabar sarinenge.(VIDEO)

Erati ki komuna Šuto Orizari vizitiringa e dizutnen thaj e sipmatizeren taro SDSM o lideri …