Tuesday , October 24 2017

Retrospektiva ko 2016 3pix media, 24vakti.mk, Zdruzenie “Asocijacija 24vakti” (Video)

 

Ko naklo bersh si amenge avgo bersh taro formiribe I jekutni firma zakonska obvrskaja film I video produkcija  3 pix media kote so bashi o avgo rodenden kergjem nasakovadiveskiri zabava barem ko Roma koga kerelape lafi bashi proslava taro firmakoro rodenden.

Ote sijam avga so znachinela Promena.

http://24vakti.mk/avgo-rodendensko-bersh-taro-3pix-media/

 Avga sijem ko Roma ki Makedonija kote so o www.24vakti.mk dela informacije bizo nesavo pritisok, partisko, pristrasno, numa sijem objektivna, realna , iskrena so sikavela kaj sa o romane politicharija so tikno iskljuchok sine amenge misafirija ko rodenden….

Ote sijam avga so znachinela Promena.

http://24vakti.mk/avgo-rodendensko-bersh-taro-3pix-media/

 Avga sijam ko realiziriba live stream ja direktno prenos duj thaj povishe kamere kote so shaj miksinenape o videa thaj ko realno vreme te delpe orginalno ja direktno toni, palo amende I fraza llve stream ko Roma pocmingja te ovel aktuelno dzi doboka so kote so dikenamen kameraja amare time puchena dzala live stream akava akana ko 24vakti.

Ote sijam avga so znachinela Promena.

http://24vakti.mk/direktno-o-bijav-tari-shutka/

 Avgo fori nekad ki istorija taro Roma ki Makedonija jeke masek mukljem direktno prenoos iljahije, emisije, dersija, ankete taro sa o dzamija, tekije ko Skopje, duri live stream avgo fori tari dzamija ki Shutka bashi Ramazan Bajram.

Ote sijam avga so znachinela Promena.

http://24vakti.mk/diken-taro-1930-live-stream-direktno-ko-www-24vakti-mk-amari-ramazaneskiri-programa

 Ko kotor taro politikane partije, nevladine organizacije, avtoritetija nikana na sine prezentirime sarine jeke minutazaja sar so kergjem amen bizo te favorizirime nekas partija Ngo, ja javer organizacija …

http://24vakti.mk/trin-romane/

Ote sijam avga so znachinela Promena.

24vakti show tani produkcisko proekti taro 3pix media savo ko jek than angja sa e giljavtnen hem e orkestaren te giljaven hitija thaj najpendzarde horija  adava nikoj prethodno na kergja..

Ko jek than sa o romane cherenja thaj Humor ko 24vakti show pocetok 18:00 o saati

Ote sijam avga so znachinela Promena.

Avgo fori te ovel registrimi asocijacija 24vakti koja so ka kerel buti ko rodipe o nijamija  romane ko mediumsko prostori ki Makedonija, koleste mashkar vakti sine ikaldo avgo lil pustik taro Rom bashi sar dikena o makedonska mediumija ko Roma potocno analiza “Slikata za romite vo makedonskite medium”.

Eurorom diken promocija tari analiza ” Slikata za Romite vo makedonskite mediumi”

Ote sijam avga so znachinela Promena..

Taro sektori ki 3 piks media kreiriba websajt ko politikane partije thaj Ngo, mashkar avga sijem so daja dzandipe kobor o IT  sector sar thaj web sajt isile vlijanie ko prezentiriba pre aktivnostija ko vreme taro digitalno revolucija kote so sakova isile socijalno mreze hem najbrzo hem kvalitetno resela dzi ko informacije ,.. Vaker tuke sa o romane Nevladina kreiringjem lenge o online platforma thaj ko 2017 keraja naporija te shaj te la sarinen ko akava delo web sajt thaj lengiri mediumsko pismenost…

http://iriz.org.mk/

Ote sijam avga so znachinela Promena.

Dokumentarno filmja si amenge jek taro najdikle tochke ko biznis o sector video produkcija ikerela najbaro vnimanie odoleske so akanske sijem avga video produkcija specijalizirimi bashi dokumentarna filmija ki Makedonija taroRoma.

http://24vakti.mk/3pix-media/

Ote sijam avga so znachinela Promena.

Vaker tuke pokringjem sa o nastanija taro Roma ko Skopje duri nesave avrijal taro Skopje taro press konferencija, tribine, debate, nastanija politichka, socijalna , ekonomska itn informacie panlo bashi o Roma.

http://24vakti.mk/?s=press

 Ote sijam avga so znachinela Promena.

Avga sijem thaj ko romane mahale kaj so isi Roma respektirinenamen sar medium thaj denamen arka ki zaednicko promena bashi poshukar bashi lengoro dzivdipe dikenamen sar medium aktivnost koja so isila cel te vazdel e romen ko poshukar tajsa thaj te sikavel o pozitivna bukja bashi o Roma na samo o negativna..

http://24vakti.mk/?s=storija

 Ote sijam avga so znachinela Promena.

A te iranamen ko live stream dzi akana sinejamen taro 8 april sar proslava, bijava  dzi promocija taro izveshtaj ko Eu … direktno ko 24vakti..

Ote sijam avga so znachinela Promena.

O24vakti sar romano web tv sajt kergjemle te ovel prepoznatlivo na salde ki Makedonija, ki Europa numa thaj ko Sumnal sar Romano brend

kote so mangena sarine sar leste te oven mediumsko. edukativno Film Thaj Video,  IT thaj javer sektor.

 

Retrospektiva 3pix media, 24vakti,  Asocijacija 24vakti….

Amenge akava ekvash sukcesivno bersh nadinavaman ka nadoknadina ko 2017 thaj  ka resa o celija bashi akava bersh..

E motoja ROMA KO ANGLUNIPE

Bahtalo nevo bersh

Chitingen li akava?

Vavilonakiri kula

E Vavilonakiri  kula trujal i Biblija sa thamarin taro Noeskere potomcija kola so shurukergje te …

Autokratija jali Demokratija ?

Anglo savo alusaribe si mukle o dizutne tari komuna Shuto Orizari? So ikerela adaja turlija …