Sunday , October 22 2017

Romano Folklor

Folklor

 

Romano Foklor ki R. Makedonija


folklor1

 

Ki Makedonija ko napalal sine 12 Foklorna khedipe save so kerena sine thaj gajnena i romani nosija foklor kheliba . ko akava momenti isi samo 3 Foklorna drustvija so kerena buti kolendar maj aktivno o foklorno drustvo Rushid Shakir taro Kumanovo Samet Salievski Prezidenti ko Kud Rushit Shakir taro Kumanovo