Saturday , June 24 2017

Samka Ibraimovski ki vizita ko Strazburg !!!

Samka Ibraimovski ki vizita ko Strazburg ko dikibe e euro deputatkaja Soraja Post, koja so denga po hango baši rezolucija e Makedonijake umuteja kaj o romano pučibe ka ovel seriozno rešimo.

O Ministri baši Iplementacija thaj strategija e Romenge, Samka Ibraimovski erati ko Strazburg sinele dikiba e euro deputatkaja Soraja Post tari Švedska koja si Romani, thaj tani ko Komiteti e dizutne nijamenge, Pravda upral o Europakoro Parlamenti ko Brisel.

I Euro deputatka Soraja Post poručinga kaj o ministri si ko lakoro dikibe te del le arka ko kotor taro eurointergracije ki Makedonija.

“Avdie ko Strazburg Francija ko najučho Romano sostanok ki Europa ERTF, o ministri,Samka Ibraimovski dobinga podržibe tari prezidentka Miranda Voulsaranta bašo naporija keribaske pošukar situacije e Romenge thaj arakibe dijalog e europakere instituciencar thaj o države bašo statusi thaj pozicija ki Makedonija bašo o Romano pučibe. Upral akava priklučingepe I prestavnička taro Finsko Govrementi Merja Lahtinen. Finsko diplomatija I prezidentka Tarja Halonen ki paluni 2002 berš praga o Romano pučibe ki Europa thaj trasiringa o drom e formiribaskoro ko najučho Romano plenarno sanga ki Europa ERTF ko sovet tari Euoropa thaj Europsko Parlamenti” bešela ko havlaribe.

Chitingen li akava?

Havlaribe taro khedipe ROMA S.O.S!!!

Khedipe ROMA S.O.S finansisko podrška e kancalarijake taro UNICEF-Skopje, avdie ikerga nastan baši promocija e …

Soske nae Rom ko majučzo rakovodstvo ko Sdsm koga isi sa o etnikumija !?(Kolumna)

Angleder nekobor divesa ko Sdsm  sine birime o centralno pretsedatelstvo sar thaj Izvršno odbori. Ki …