Thursday , August 24 2017

Samka Ibraimovski ki vizita ko Strazburg !!!

Samka Ibraimovski ki vizita ko Strazburg ko dikibe e euro deputatkaja Soraja Post, koja so denga po hango baši rezolucija e Makedonijake umuteja kaj o romano pučibe ka ovel seriozno rešimo.

O Ministri baši Iplementacija thaj strategija e Romenge, Samka Ibraimovski erati ko Strazburg sinele dikiba e euro deputatkaja Soraja Post tari Švedska koja si Romani, thaj tani ko Komiteti e dizutne nijamenge, Pravda upral o Europakoro Parlamenti ko Brisel.

I Euro deputatka Soraja Post poručinga kaj o ministri si ko lakoro dikibe te del le arka ko kotor taro eurointergracije ki Makedonija.

“Avdie ko Strazburg Francija ko najučho Romano sostanok ki Europa ERTF, o ministri,Samka Ibraimovski dobinga podržibe tari prezidentka Miranda Voulsaranta bašo naporija keribaske pošukar situacije e Romenge thaj arakibe dijalog e europakere instituciencar thaj o države bašo statusi thaj pozicija ki Makedonija bašo o Romano pučibe. Upral akava priklučingepe I prestavnička taro Finsko Govrementi Merja Lahtinen. Finsko diplomatija I prezidentka Tarja Halonen ki paluni 2002 berš praga o Romano pučibe ki Europa thaj trasiringa o drom e formiribaskoro ko najučho Romano plenarno sanga ki Europa ERTF ko sovet tari Euoropa thaj Europsko Parlamenti” bešela ko havlaribe.

Chitingen li akava?

Agorkerga o 2to puti rekonstuiribe, uklena o avtobusija dzi ple palune stanice!!!

Agorkerga o rekonstruiribe e šaktenge, kova so ko sig vakti palo agorkeribe e atmosfersko kanalizacijake …

Angleder jek berš atakujmo o Imami, a akana i dzamija ko Berovo!!!

Erati pali jacija namazi, ko rakakere arija atakujmi sine i dzamija ko Berovo „Mehmet beg“, …