Thursday , September 21 2017

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa olende si „zasovdo bukakoro potencijali“, nane len dovono buti akale ternenge te šaj sikaven thaj te keren buti, akava hramonena taro Berlinsko instiuti bašo naselenie thaj razvibe ki analiza baši Bugarija.

Prema lende ko okola perspektivna bukakere resursija ko  jek zoralo phuripe e phuvjakoro sar soj Bugarija, šaj te pherel o baripe e deficiteskoro taro kadrija ki Bugarsko ekonomija.

Ekspertija tari Germanija, prezentirinena temno slika e situacijake ki Bugarija, demografsko problemi , depopulacija, bilačho educiribe thaj sastipe.

Prema lende akava problemi valjanena itno te rešinenpe te šaj i phuv resarel dzi ko standardi dzivdipaske tari Europakiri Unija, informirinena bTV.

„Ako akanaskere trednija ki demografsko thaj socioekonomsko razvibe ki Bugarija panda arakljona agar, tegani i phuv ka araklol ko bare pharipa thaj iskušenija“ vakerelape ki analiza taro Instiuti.

Prema ko istažibe taro ekspertija, ka namalinelpe o naselenie dzi ko 5,6 milionija.

Akala ekspertija računinge, ako mangena te bajron e bukakere resursija thaj produktivnost ki Bugarsko ekonomija, tegani ka valjanen sekova berš te barakeren la maj hari 4% sa dzi ko 2040 te resaren ko pošukar.

Taro instituti havlarena kaj o čhorolipe si baro problemi, numa vakerena kaj bašo sekova etnosi adava si različno baripe e čhorolipaske thaj problemi.

„ko Roma, kola soj tane maškar 5 dzi ko 10 % taro naselenie ki Bugarija, isi šajsarina  taro baro riziko taro čhorolipe“.

Tari javer rig definirinelape kaj o terne Roma ki Bugarija si „zasovdo bukakoro potencijali“.

dnes.bg

 

 

 

 

Chitingen li akava?

Pobuter ispitanikija ki Hrvatska: sekova pančto računinela kaj o Roma si majdiskriminirime grupe.

Taro pučiba koj si maj diskriminirimo?  , o ispitanikija ko avgo than čhivena e Romen, …

Romani čhaj bešela ko protektiribe o nijamija anglo adalatija e Romenge tari sasti Europa!!!

Senada Sali taro Tetovo kova si pravniko ko Europakoro Centro bašo nijamija e Romenge, anglo …