Thursday , August 24 2017

Tamirinenape stanija ko 10 dizja ki Srbija e Romenge!!!!

Akava tano vrtibe nevo listo ki Srbija, koga tano o pučibe o kherutnipe thaj rešibe o problemi e Romenge. Bašo 2 berš tamirime tane pobuter taro 100 stanija baši i Romani khedin ko 10 dizja, anglo sa šhukrakeribe e državake thaj e lokalno samoupravake thaj bašo o sredstvija tari EU preka ki IPA 2013 kova so resarela preka ko 9 milionija evrija.

izvor: http://romaworld.rs/izgradnja-stanova-u-10-tak-gradova-srbije-za-romsku-zajednicu/

Chitingen li akava?

Sekova 20to terno palo redo, si ROM, thaj tano sposobno bukake ki Bugarija!!!

1/5 taro okola so khuvena ki bukakiri sposobnost ki Bugarija , tane terne Roma, numa …

Roma taro Vidin Bugarija iklile mujal o „mrzibe thaj bilačhipe“!!

Facebook grupa anavkerdi „Anglunipe“ taro Romane manuša, iklile te marširinen dzi ko spomeniko taro Vasil …