Thursday , September 21 2017

Taro pustoši dzi ko tropsko dzeneti: 37 berš sadinela sine sekova dive po jek kaš!!!(VIDEO)

Taro bi kontrolirimo čhinibe e kaštengoro, anga o  majbaro ostrovi tari len Brampatura, ko ostrovi Madzuli tari barvali šuma uli baro pustoši, bizo dzanvarengoro sumnal. Numa adava na sine baš šukar jeke dizutneske thaj na prifatinga kolaj.

Palo pobuter beršengoro mučibe o uporno Dzadav Pajeng, anga akava ostrovi ki šuži oaza pherdi dzivdipaja.

Angleder 37 berša, akava phuro anga dekreti te sadinel sekova dive po jek kaš. O rezultati bašo adava akana si but baro, i šuma akana učharela la  7 kvadratna kilometrija, baši sporedba NewYorkško  Sentral park astarela površina 3,4 kvadratna kilometrija.

Iranibaja i vegetacija ko Madzuli irangape i fauna da. Akana ate dzivdinena 115 slonija, sar baro numero tigre, elenija thaj panda but javera dzanvarija.

E panjeskoro ostrovi Madzuli palem ličinga ko tropsko dzeneti, a Pajeng tano sebepi bašo akava „bijandipe“.

Chitingen li akava?

Kobor darana taro učipe?(VIDEO)

Kerdo si jek video kote so dikholape sar o manuša ljulinenape ko lulaške ko baro …

Isili nekoj pošukar  akalestar: Bašalela „Despacito“ ko duj digitronija!!!(VIDEO)

Pendzardo si kaj o hiti „Despacito“  našti bistrelpe , kote i te diken akaja gili …